Les Memoires de Vanitas บันทึกแวมไพร์วานิทัส เล่ม 10

86 บาท
Les Memoires de Vanitas บันทึกแวมไพร์วานิทัส เล่ม 10
Les Memoires de Vanitas บันทึกแวมไพร์วานิทัส เล่ม 10
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165895385
ปกติ: 95 บาท
ขาย:86 บาท

Księga Vanitasa
Les Mémoires de Vanitas
Memoir of Vanitas
The Case Study of Vanitas
Vanitas no Carte
ヴァニタスの手記
瓦尼塔斯的手记
바니타스의 카르테
Vanitas no Shuki 
Vanitas No Carte

ISBN : 9786165895385
โดย : Jun Mochizuki
ลิขสิทธิ์ : SQUARE ENIX CO., LTD.

มิฮาอิลวางแผนทำให้วานิทัสกับโนเอ
ต้องเข้าห้ำหั่นกัน หนึ่งเพื่อไม่ให้ใคร
แย่งชิงความทรงจำของ
"จันทราน้ำเงิน" และอีกหนึ่ง
เพื่อไม่ให้ต้องสูญเสียชีวิตของ
"คนสำคัญ" ไปอีก
สุดท้ายแล้ว การต่อสู้
ซึ่งคล้ายคลึงกับการอธิษฐานนี้...
คมเขี้ยวนี้ เสียงกรีดร้องนี้
ความปรารถนานี้
จะส่งไปถึงอีกฝ่ายหรือไม่