Correct English Usage : เก่งอังกฤษแบบ ARTๆ ฉลาดใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Correct English Usage : เก่งอังกฤษแบบ ARTๆ ฉลาดใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
Correct English Usage : เก่งอังกฤษแบบ ARTๆ ฉลาดใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

ISBN : 9786167276472
โดย : MR. SPELL CHECK
สำนักพิมพ์ : MINI Bear
อื่นๆ : 468 หน้า

ภาษาไทยมีคำพ้องเสียงมากมายที่เป็นกับดักให้คนไทยด้วยกันเองสับสนกับความหมาย ภาษาอังกฤษเองก็เช่นกัน มีหลายคำที่ออกเสียงเหมือนกัน คล้ายกัน หรือใกล้เคียงกันมาก แต่กลับมีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆ ที่คนมักจะได้ยินเสียงผิดเพี้ยนและเข้าใจความหมายผิดไป มารวบรวมให้เห็นชัดเจนว่าแต่ละคำนั้นออกเสียงอย่างไร มีความหมายอย่างไร นอกจากนี้ยังนำมาเขียนอธิบายในรูปประโยคเพื่อความเข้าใจมากขึ้น และยังเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่านได้นำไปประยุกต์ใช้

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167276472