BRAND STORYDOING WINS สร้างแบรนด์ด้วยเรื่องเล่า ไม่เท่าลงมือทำ

BRAND STORYDOING WINS สร้างแบรนด์ด้วยเรื่องเล่า ไม่เท่าลงมือทำ
BRAND STORYDOING WINS สร้างแบรนด์ด้วยเรื่องเล่า ไม่เท่าลงมือทำ

ISBN : 9786161835781
โดย : ดลชัย บุณยะรัตเวช
สำนักพิมพ์ : Amarin How ► To
อื่นๆ : 135 หน้า

เปลี่ยนจากลูกค้าเป็นสาวกด้วยการลงมือทำจริงแล้วแบรนด์จะอยู่ในใจไปตลอดกาล

การเล่าเรื่องที่ดีที่สุด  คือ  “การกระทำ”    ลงมือทำให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าของแบรนด์  ซึ่งต้องเริ่มต้นจากพนักงานในองค์กรต้องเข้าใจว่าแบรนด์ของคุณเกิดมาเพื่ออะไร  เพื่อใคร  และจะช่วยให้ชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้นได้อย่างไร   ก่อนจะส่งต่อคุณค่าดังกล่าวไปยังผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ  มีคำกล่าวของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดว่า Good companies are story tellers Great companies are story doers ทั้งสองอย่างนี้สำคัญทั้งคู่ ต้องทำไปควบคู่กัน    “ การกระทำ”  จึงจะกลายเป็น “เรื่องเล่า”  ที่มัดใจลูกค้าของคุณได้อย่างยั่งยืน

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161835781