6 กรอบความคิดเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล : Six Frames for Thinking about Information

6 กรอบความคิดเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล : Six Frames for Thinking about Information
6 กรอบความคิดเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล : Six Frames for Thinking about Information

เติมเต็มประสิทธิภาพด้านการคิดให้สูงสุด

ผู้เขียน :  เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด (Edward De Bono)
ผู้แปล : นุชนฎ เนตรประเสริฐศรี

รหัสสินค้า : 9786165151290
จำนวน : 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 149 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก : 200กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา 
สำนักพิมพ์ : เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2554
 
กรอบความคิด 6 รูปแบบ หรือ Six Frames ของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ช่วยให้รับมือกับข้อมูลข่าวสารทั้งหลาย รวมไปถึงข้อเท็จจริงมากมายในโลกยุคปัจจุบันและช่วยให้เราใช้ข้อมูลที่ได้รับมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด...
 
สารบัญ
- เรื่องเป้าหมาย : กรอบความคิดรูปสามเหลี่ยม
- เรื่องคาวมถุกต้อง : กรอบความคิดรูปวงกลม
- เรื่องมุมมอง : กรอบความคิดรูปสี่เหลี่ยมจุตุรัส
- เรื่องความน่าสนใจ : กรอบความคิดรูปหัวใจ
- เรื่องคุณค่า : กรอบความคิดรูปข้าวหลามตัด
- เรื่องผลลัพธ์ในตอนสุดท้าย : กรอบความคิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ปกติ: 140 บาท
ขาย:126 บาท
126 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165151290