100 BEST DESIGN CAFES 2

495 บาท
100 BEST DESIGN CAFES 2
100 BEST DESIGN CAFES 2
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161855345
ปกติ: 550 บาท
ขาย:495 บาท

ISBN : 9786161855345
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการนิตยสาร Room
สำนักพิมพ์ : ROOM BOOK
อื่นๆ : 256 หน้า

เจ้าของคาเฟ่ ที่ต้องการปรับปรุงร้านให้ทันสมัย และว่าที่เจ้าของร้านคนใหม่ที่มองหาไอเดียในการออกแบบคาเฟ่ให้ตอบโจทย์กระแสความนิยม และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค รวมถึงชาวคาเฟ่ฮอปเปอร์ ที่ชื่นชอบบรรยากาศคาเฟ่ และตามหาร้านดีไซน์น่าสนใจ มีกรณีศึกษาการออกแบบคาเฟ่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากในไทยและต่างประเทศ รวม 100 แห่ง และชุดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจคาเฟ่ ซึ่งจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยงานออกแบบในยุคปัจจุบัน พร้อมบทสัมภาษณ์นักออกแบบและผู้ประกอบการคาเฟ่ชื่อดัง เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในยุคนี้

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง