100 พรรษา 100 พระจริยาสมเด็จพระสังฆราช

100 พรรษา 100 พระจริยาสมเด็จพระสังฆราช
100 พรรษา 100 พระจริยาสมเด็จพระสังฆราช

โดย : ส.สุทธิพันธ์
สำนักพิมพ์ : ธรรมสถาพร (ในเครือสถาพรบุ๊คส์)
อื่นๆ : 184 หน้า

พระพุทธศาสนา นั้น เปรียบดังเพชรน้ำหนึ่ง เนื้อแข็งบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งสกปรกใดจะแทรกซึมเข้าใยเนื้อเพชรได้ ฉันใดฉันนั้นก็ไม่มีความสกปรกใดจะแทรกซึมเข้าปะปนพระพุทธศาสนาได้ ได้ก็แต่เพียงแวดล้อมอยู่ภายนอก ไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่เท่าบุญที่เทิดทูนรักษาพระพุทธศาสนา จนกระทั่งเป็นที่เชื่อในหมู่ผู้ได้ประสพพบเห็นด้วยตนเอง ว่าแม้เมื่อถึงเวลาที่กรรมไม่ดีที่ทำไว้ส่งผล จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อานุภาพแห่งบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา แม้มากเพียงพอในปัจจุบัน ย่อมพิทักษ์รักษาให้ได้พ้นจากความเจ็บปวดทรมาน อย่างเป็นที่น่าประหลาดมาก

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160011360