ไซเบอร์เพชฌฆาต GUNNM Last Order - New Edition เล่ม 05

ไซเบอร์เพชฌฆาต GUNNM  Last Order - New Edition เล่ม 05
ไซเบอร์เพชฌฆาต GUNNM  Last Order - New Edition เล่ม 05

Battle Angel Alita - Last Order
Battle Angel Alita: Last Order
Battle Angel: Last Order
GUNNM : Last Order
銃夢 Last Order
Gunnm Last Order 
Gunnm Last Order New Edition

ISBN : 9786164911772
โดย : Yukito Kishiro
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

เมื่อดั้นด้นฝ่าฟันหนทางแห่งการต่อสู้อันโหดร้ายเรื่อยมา
กระทั่งในที่สุดก็มีผู้ใช้วิชาพันเซอร์คุนซต์
ที่ล่วงรู้อดีตของกัลลีปรากฏตัวขึ้น!
แต่กลับกลายเป็นว่าอีกฝ่ายไร้ท่าทีต้อนรับ
มีเพียงความอาฆาตมาดร้ายเป็นที่ประจักษ์
"ตัวเสนียดผู้มีบาปมหันต์ที่สุดในประวัติศาสตร์สำนักพันเซอร์คุนซต์"
เผยอดีตของกัลลีให้เป็นที่กระจ่างชัด!!!

ปกติ: 205 บาท
ขาย:185 บาท
185 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010200218471