แบบฝึกคัดขีดอักษรจีนระดับปฐมวัย เล่ม 01

แบบฝึกคัดขีดอักษรจีนระดับปฐมวัย เล่ม 01
แบบฝึกคัดขีดอักษรจีนระดับปฐมวัย เล่ม 01

ISBN / Barcode : 3900010018347
โดย  : ซือซือ
อื่น ๆ : 60 หน้า

เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยที่ไม่มีพื้นฐาน ภาษาจีน และต้องการเริ่มฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน โดยเริ่มฝึกจากขีดที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ไปจนถึงขีดที่ยาก มีหลายขั้นตอนเพื่อให้เด็กขีดตามส่วนประกอบของตัวอักษรจีนอย่างถูกวิธี และขีดได้อย่างชำนาญ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนภาษาจีนและการเขียน ตัวอักษรจีนทั้งตัวในอนาคต ใน 1 บทแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หน้า ประกอบด้วย อธิบายชื่อและ วิธีการขีด ฝึกขีดเส้นเดี่ยว ฝึกขีดในคำศัพท์ และเกมทบทวนวิธีการขีด เนื้อหาฝึกขีดตามส่วนประกอบอักษรจีนอย่างถูกวิธี ขีดเส้นเดี่ยว ● ขีดในคำศัพท์ ● เกมฝึกขีด   

ปกติ: 60 บาท
ขาย:54 บาท
54 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010018347