แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ เล่ม 10

72 บาท
แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ เล่ม 10
แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ เล่ม 10
รหัสสินค้า / Barcode: 2072000130108
ปกติ: 80 บาท
ขาย:72 บาท

不滅のあなたへ
致不灭的你
불멸의 그대에게
Fumetsu no Anata e
To Your Eternity
To You, The Immortal 
Fumetsu No Anata E

ISBN : 97866163739315 / 2072000130108
โดย : Yoshitoki Oima
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

การฝึกฝนเพื่อรับมือการโจมตีของน็อกเกอร์ ผลักดันฟุชิให้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตใหม่

อีกด้านหนึ่ง บอนก็คิดว่าฟุชิจำเป็นต้องมีพวกพ้องใหม่ๆ จึงออกเดินทางไปทั่วทุกดินแดน

แม้ฟุชิจะร้อนใจอยากเร่งเตรียมการเพื่อปกป้องผู้คนแค่ไหน แต่การจะทำเช่นนั้นได้ต้องได้รับความเชื่อใจ และความร่วมมือจากชาวนครเรบริลเสียก่อน

คนเราอาจต่อสู้เพียงลำพังได้ แต่ไม่อาจปกป้องเพียงลำพังได้

— เวลาก่อนศึกตัดสินจะมาถึง บัดนี้เหลืออยู่เพียงน้อยนิด

นี่คือเรื่องราวของการต่อสู้ร่วมกัน

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง