แก่นพุทธศาสน์

แก่นพุทธศาสน์
แก่นพุทธศาสน์

ISBN : 9786161839789
โดย : พระธรรมโกศาจารย์ ( หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ )
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 160 หน้า / ปกแข็ง

“แก่นพุทธศาสน์” เป็นหนังสือธรรมบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ที่รวม ๓ เรื่องเข้าด้วยกัน คือ ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา, ความว่าง และวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง

เนื้อหาของหนังสือมุ่งไปที่หัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งสรุปเพียงคำเดียวว่า “ความว่าง” นั่นคือ ทุกสิ่งไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น เพราะไม่ใช่ของเรา เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ และไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเข้าใจถึงแก่นคำสอนอันลึกซึ้งของพุทธศาสนา เป็นหนังสือที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติยกย่องว่าเป็นหนังสือดี สำนักพิมพ์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อร่วมเผยแผ่ธรรมะอันลึกซึ้งให้พุทธศาสนิกชนและชาวโลกได้สัมผัส เพื่อนำไปประยุกต์ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเป็นการร่วมรำลึก ร้อยปีชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ที่จะครบรอบในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ด้วย นอกจากเนื้อหาของหนังสือจะมีองค์การยูเนสโกมารับประกันคุณภาพให้แล้ว รูปเล่มและภาพประกอบของหนังสือเล่มนี้ก็ทันสมัย สวยงามสบายตาสบายใจ เห็นแล้วต้องหยิบอ่าน ไม่อ่านไม่ได้แล้ว

ปกติ: 185 บาท
ขาย:167 บาท
167 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161839789