เอาชนะฟองสบู่หยั่งรู้สัญญาณตลาดล่ม IRRATIONAL EXUBERANCE

เอาชนะฟองสบู่หยั่งรู้สัญญาณตลาดล่ม IRRATIONAL EXUBERANCE
เอาชนะฟองสบู่หยั่งรู้สัญญาณตลาดล่ม IRRATIONAL EXUBERANCE

ISBN : 9786169229254
เขียน : Robert J. Shiller
แปล : ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร และ พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล
สำนักพิมพ์ : The Caital
อื่นๆ : 589 หน้า

"โรเบิร์ต เจ. ชิลเลอร์" นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลแห่งมหาวิทยาลัยเยล ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลามากกว่า 100 ปี จนกลั่นกรองออกมาเป็นองค์ความรู้แก่นแท้ถึงการ เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป ของตลาดฟองสบู่ และสามารถทำนายฟองสบู่แตกถูกต้องทั้ง 2 ครั้ง คือฟองสบู่ดอทคอมในปี 2000 และฟองสบู่ซับไพรม์ในปี 2008 ดัวยอัตราส่วน CAPE ที่มีรากฐานสืบขึ้นไปถึงความคิดของเกรแฮม ปรมาจารย์แห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ภูมิปัญญาชั้นสูงว่าด้วยวงจรชีวิตของฟองสบู่ทั้งหมดนี้ สรุปรวบยอดอยู่ในบทนิพนธ์คลาสิก "เอาชนะฟองสบู่ หยั่งรู้สัญญาณตลาดล่ม" ฉบับภาษาอังกฤษจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัย Princeton เพียงเข้าใจวงจรชีวิตจของฟองสบู่จากประวัติศาสตร์ โอกาส "รวยฝ้าผ่า" จากตลาดก็จะเป็นของคุณ!

ปกติ: 550 บาท
ขาย:495 บาท
495 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169229254