เอสซีจี โมเดล : ถอดบทเรียนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย

เอสซีจี โมเดล : ถอดบทเรียนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย
เอสซีจี โมเดล : ถอดบทเรียนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย

เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ สำคัญที่สุดคือ "การเตรียมพร้อม" ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ

โดย : เปรมศิริ ฤทัยเจตน์เจริญ, วรนุช เจียมรจนานนท์, ประกายดาว แบ่งสันเทียะ

รหัสสินค้า : 9786167008387
จำนวน : 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 148 x 209 x 11 มม.
น้ำหนัก : 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา 
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพธุรกิจ 
เดือนปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2554

"เอสซีจี โมเดล : ถอดบทเรียนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านไปเจาะลึกเบื้องหลังแห่งความสำเร็จ ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ภาวะวิกฤติ Business Continity Management (BCM) อันเป็นแผนการรับมือที่ออกแบบและเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ร้าย ครบถ้วน รอบด้าน ทั้งการเตรียมการ กำลังคน เทคโนโลยี และที่สำคัญคือ "กำลังใจ" ให้พร้อมที่จะสู้ ไม่ว่าจะต้องเจออุปสรรคใหญ่โตแค่ไหน ชาวเอสซีจีก็ยังสามารถตั้งรับได้อย่างแข็งแกร่ง! นับเป็นกรณีศึกษาที่ควรศึกษาอย่างยิ่งในการนำไปเป็นองค์ความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมกับวิกฤติอุทกภัย รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิกฤตอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

สารบัญ

บทนำ : วิสัยทัศน์ผู้นำ
องค์ที่หนึ่ง : ดำเนินธุรกิจได้ ในภาวะวิกฤติ
องค์ที่สอง : ถอดบทเรียนรับมือวิกฤติ
องค์ที่สาม : นวัตกรรมกู้วิกฤติ
ภาคผนวก : จากใจคนเอสซีจี

ปกติ: 159 บาท
ขาย:143 บาท
143 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167008387