เวียงวัง (ฉบับปรับปรุง) (ปกแข็ง)

723 บาท
เวียงวัง (ฉบับปรับปรุง) (ปกแข็ง)
เวียงวัง (ฉบับปรับปรุง) (ปกแข็ง)
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163886880
ปกติ: 850 บาท
ขาย:723 บาท

ISBN : 9786163886880
โดย : จุลลดา ภักดีภูมินทร์
สำนักพิมพ์ : SAENGDAO แสงดาว
อื่นๆ : 848 หน้า / ปกแข็ง สันโค้ง ขนาด 14.5x21 Cm

“...“เวียงวัง” เป็นเรื่องของผู้คนและเหตุการณ์ในอดีตทั้งใจ “เวียง” และ “วัง”...”

ฉะนั้น เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเวียงวัง (ฉบับปรังปรุง) นี้ หากว่าจะเป็นภาคสมบูรณ์ของหนังสือชุดเลาะวังด้วยก็ได้ ซึ่ง จุลลดา ภัคดีภูมินทร์ ได้เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆ มาตั้งแต่เริ่มเป็นพระราชอาณาจักรสยาม จนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะเรื่องราวของราชวงศ์จักรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงเรื่องพระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจที่ทรงต้องการให้อาณาประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้เท่าทันกลเกมของชาวต่างชาติที่เข้ามาขอเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับไทย ทว่าแฝงไปด้วยเล่ห์กลอุบาย เพื่อต้องการให้ประเทศไทยตกเป็นเมืองอาณานิคมของชาวตะวันตก ทว่าด้วยพระปรีชาญาณของพระบูรพกษัตริย์ไทยจึงทำให้สยามประเทศรอดพ้นปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้