เมื่อวานเจ๊ทานอะไร? เล่ม 16

เมื่อวานเจ๊ทานอะไร? เล่ม 16
เมื่อวานเจ๊ทานอะไร? เล่ม 16

きのう何食べた?
昨日的美食
어제 뭐 먹었어?
Kino Nani Tabeta?
What Did You Eat Yesterday?
Kinou Nani Tabeta?

ISBN : 9786164915336
โดย : FUMI YOSHINAGA
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010600218795