เก่งสนทนาอังกฤษกับ English for Daily Conversation

เก่งสนทนาอังกฤษกับ English for Daily Conversation
เก่งสนทนาอังกฤษกับ English for Daily Conversation

ISBN : 9786167676104
โดย : กมลพรรณ แจ้งอรุณ และ ทีม Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 320 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งคำอ่านภาษาไทยเพื่อสะดวกในการฝึกออกเสียง

รวมถึงสอดแทรกความรู้วัฒนธรรมการใช้ภาษา ประเพณีตะวันตก และยังได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทสนทนาเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานจริง

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167676104