อาสาสมัครพิทักษ์โลก เล่ม 03 ตอน ฝ่าวิกฤตทรัพยากรหมดโลก

อาสาสมัครพิทักษ์โลก เล่ม 03 ตอน ฝ่าวิกฤตทรัพยากรหมดโลก

ISBN : 9786160405138

เรื่อง : Yoon, Suk-Ho

ผู้แปล :  ศุภลักษ์ อาศิรพจน์มนตรี

ภาพประกอบ : Shin, Jae-Hwan

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าทุกคนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่า!!!

ร่วมค้นหาคำตอบไปกับเฮนรี เวย์ สกาย และครูพอลลี อามาสมัครผู้เดินทางไปทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนอาหารและพลังงาน  เด็กๆจะรู้ว่าโลกที่สวยงามน่าอยู่ของเรา ยังมีผู้คนอีกมากที่ลำบากเพราะความขาดแคลน ดังนั้น เรามาเรียนรู้ถึงสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหากันเถอะ

ปกติ: 148 บาท
ขาย:133 บาท
133 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160405138