หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ เล่ม 01 - 08 (Set)

640 บาท
หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ เล่ม 01 - 08
หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ เล่ม 08หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ เล่ม 08หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ เล่ม 01 - 08 (Set)หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ เล่ม 01 - 08 (Set)หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ เล่ม 01 - 08 (Set)หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ เล่ม 01 - 08 (Set)หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ เล่ม 01 - 08 (Set)หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ เล่ม 01 - 08 (Set)หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ เล่ม 01 - 08 (Set)
รหัสสินค้า / Barcode: 3062205400082-Set
ปกติ: 640 บาท
ขาย:640 บาท

My Dress-Up Darling
Sono Bisque Doll wa Koi o suru
Sono Kisekae Ningyou wa Koi o suru
Sono Kisekae Ningyou wa Koi wo suru
That bisque doll who fell in love
The dress-up doll that fell in love
その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする
その着せ替え人形は恋をする
更衣人偶坠入爱河
更衣人偶墜入愛河
Sono Bisque Doll wa Koi wo suru 
Sono Bisque Doll Wa Koi Wo Suru

ISBN / Barcode : 3062205400082-Set
โดย : ชินอิจิ ฟุคุดะ (Shinichi Fukuda)
ลิขสิทธิ์ : SQUARE ENIX CO.,LTD.

"รัก" คือวัยรุ่น มิตรแท้ของทุกคน...!

มารินได้ท้าทายการ "แต่เป็นชาย" ครั้งแรกในงานวัฒนธรรม
แม้จะประสบกับความยากลำบากในการแสดงท่าทางเป็นชายก็ตาม
แต่ด้วยการรวมพลังของทุกคนในห้อง
ทำให้การเตรียมการนั้นคืบหน้าไปได้ด้วยดี
และสำหรับวากานะแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ร่วมทำงาน
กับเพื่อนร่วมชั้นอย่างจริงจัง...
สิ่งที่รอคอยอยู่ ณ ปลายทางแห่งความกังวลก็คือ...?

รายการที่เกี่ยวข้อง