หนังสือรวมอุปกรณ์แปลงร่างมาสค์ไรเดอร์ ยุคเฮย์เซย์ เล่ม 01 - 02 (Box Set)

หนังสือรวมอุปกรณ์แปลงร่างมาสค์ไรเดอร์ ยุคเฮย์เซย์ เล่ม 01 - 02 (Box Set)
หนังสือรวมอุปกรณ์แปลงร่างมาสค์ไรเดอร์ ยุคเฮย์เซย์ เล่ม 01 - 02 (Box Set)หนังสือรวมอุปกรณ์แปลงร่างมาสค์ไรเดอร์ ยุคเฮย์เซย์ เล่ม 01 - 02 (Box Set)หนังสือรวมอุปกรณ์แปลงร่างมาสค์ไรเดอร์ ยุคเฮย์เซย์ เล่ม 01 - 02 (Box Set)หนังสือรวมอุปกรณ์แปลงร่างมาสค์ไรเดอร์ ยุคเฮย์เซย์ เล่ม 01 - 02 (Box Set)หนังสือรวมอุปกรณ์แปลงร่างมาสค์ไรเดอร์ ยุคเฮย์เซย์ เล่ม 01 - 02 (Box Set)หนังสือรวมอุปกรณ์แปลงร่างมาสค์ไรเดอร์ ยุคเฮย์เซย์ เล่ม 01 - 02 (Box Set)หนังสือรวมอุปกรณ์แปลงร่างมาสค์ไรเดอร์ ยุคเฮย์เซย์ เล่ม 01 - 02 (Box Set)

ISBN / Barcode : 8856711059873
โดย : HOBBY JAPAN - MOOK
ลิขสิทธิ์ : DEXPRESS PUBLISHING
อื่นๆ : - หน้า (พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม)

ที่สุดแห่งความครบถ้วน ทุกไรเดอร์ ทุกแบบ ทุกชิ้น ทุกอุปกรณ์ รวมไว้ในกล่องนี้

HEISEI RIDER BOOK BOX SET

ในชุดประกอบด้วย

- หนังสือรวมอุปกรณ์แปลงร่างมาสค์ไรเดอร์ ยุคเฮย์เซย์ เล่ม 01 - 02 และกล่องสะสม

รายละเอียดเซ็ตรวมอุปกรณ์แปลงร่างมาสค์ไรเดอร์ ยุคเฮย์เซย์ เล่ม 1 จำนวน 1 เล่ม รวมอุปกรณ์แปลงร่างมาสค์ไรเดอร์ ยุคเฮย์เซย์ เล่ม 2 จำนวน 1 เล่ม กล่องสำหรับบรรจุ จำนวน 1 กล่อง  

ปกติ: 800 บาท
ขาย:800 บาท
800 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8856711059873