สี่แผ่นดิน เล่ม 01 - 02 (2 เล่มจบ)

895 บาท
สี่แผ่นดิน เล่ม 01 - 02 (2 เล่มจบ)
สี่แผ่นดิน เล่ม 01 - 02 (2 เล่มจบ) สี่แผ่นดิน เล่ม 01 - 02 (2 เล่มจบ) สี่แผ่นดิน เล่ม 01 - 02 (2 เล่มจบ) สี่แผ่นดิน เล่ม 01 - 02 (2 เล่มจบ) สี่แผ่นดิน เล่ม 01 - 02 (2 เล่มจบ) สี่แผ่นดิน เล่ม 01 - 02 (2 เล่มจบ) สี่แผ่นดิน เล่ม 01 - 02 (2 เล่มจบ) สี่แผ่นดิน เล่ม 01 - 02 (2 เล่มจบ)
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160460724
ปกติ: 895 บาท
ขาย:895 บาท

ISBN / Barcode : 9786160460724
โดย : หม่อมราชวงศ์คุกฤทธิ์ ปราโมช
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

 “สี่แผ่นดิน” นวนิยายเพชรน้ำเอกที่ได้รับยกย่องให้เป็นวรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ติดตราตรึงใจตราบจนปัจจุบัน
เมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงทั้งการปกครอง วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 
และการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตก  ‘แม่พลอย’ ผู้ได้ใช้ชีวิตทั้งในวังและชีวิตในโลกภายนอกที่ได้สัมผัสกับเหตุการณ์บ้านเมือง
ในระยะเวลาอันยาวนานตลอด ‘สี่แผ่นดิน’  ชีวิตของพลอยจึงได้รู้ ได้เห็นเป็นประจักษ์พยานของเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง
และความสั่นคลอนทางค่านิยมทั้งหลายในสังคมสยามจนกลายมาเป็นสังคมไทย  ซึ่งมีทั้งสุข ทั้งเศร้า ตื่นเต้น และใจหาย ได้พบ ได้พลัดพราก
ได้ประจักษ์สัจธรรม เป็นทุกข์ใหญ่หลวงบ้าง และปล่อยวางได้บ้าง ตามอุปนิสัยของพลอยที่ตราตรึงใจและเป็นที่รักผู้อ่านจวบจนปัจจุบัน

 
 

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง