สร้างและต่อเติมบ้านอย่างรู้กฎหมาย

สร้างและต่อเติมบ้านอย่างรู้กฎหมาย
สร้างและต่อเติมบ้านอย่างรู้กฎหมาย

ISBN : 9786161830564
โดย : ศุภชัย ทรงแสงธรรม
สำนักพิมพ์ :  บ้านและสวน
อื่นๆ : 285  หน้า

รวมทุกกฏหมายในแต่ละขั้นตอนของการสร้างและต่อเติมบ้าน

นำเสนอเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านและต่อเติมบ้าน โดยอธิบายเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกว่าต้องทำอะไร ดูกฎหมายข้อไหน มีความหมายว่าอย่างไร หลังจากข้อนี้แล้วต่อด้วยข้อไหน จึงไม่ต้องไปเปิดกฎหมายอ่านอีก ทำให้อ่านเข้าใจง่ายแม้คนไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีส่วน Do&Don’t แนะนำเรื่องที่ทำได้และทำไม่ได้ซึ่งรวบรวมจากปัญหาที่พบบ่อยๆทั้งในบ้านและกับบ้านข้างเคียง เพื่อให้การออกแบบ สร้างบ้าน หรือต่อเติมบ้าน ไม่ขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐ และเพื่อนบ้าน

ปกติ: 285 บาท
ขาย:257 บาท
257 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161830564