สติ๊กเกอร์พัฒนา Creativity

สติ๊กเกอร์พัฒนา Creativity
สติ๊กเกอร์พัฒนา Creativity

Creativity Stickerbook 2-4

ISBN : 9786160443932
เขียนและภาพ : Samsung Publishing Company
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : 24 หน้า

หนังสือกิจกรรมเสริมสร้างความคิด ฝึกสมาธิและกล้ามเนื้อมัดเล็ก หนังสือกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการคิดเป็นเหตุเป็นผล มีสติ๊กเกอร์แสนน่ารักที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความคิดเป็นของตัวเองและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก ๆ   

ปกติ: 135 บาท
ขาย:122 บาท
122 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160443932

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ