พูดภาษาไทย พูดภาษาอังกฤษ แบบไหนให้เหนือชั้น : Speak Thai, Speak English : beyond the basics

พูดภาษาไทย พูดภาษาอังกฤษ แบบไหนให้เหนือชั้น : Speak Thai, Speak English : beyond the basics
พูดภาษาไทย พูดภาษาอังกฤษ แบบไหนให้เหนือชั้น : Speak Thai, Speak English : beyond the basics

ISBN : 9789742281649
โดย : สุนีย์ แคนยุกต์ (Sunee Canyuk)
สำนักพิมพ์ :  โพสต์บุ๊กส์
อื่นๆ : - หน้า

พูดไทย-อังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นวัฒนธรรม
Natural Thai and English conversations cultural focus

ไทยเป็นประเทศที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทย ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือทำงาน ต่างชื่นชมและสนใจใคร่รู้เรื่องราวของวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก ความสามรรถในการอธิบายเรื่องราวที่ลึกซึ้งของวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยด้วยภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้โดยง่าย จึงเป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยไปกว่าความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานทั่วไป ขณะเดียวกันสำหรับชาวต่างชาติ การได้เรียนรู้ภาษาไทยเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจคนไทยและสังคมไทยได้มากขึ้นเช่นกัน  เพราะความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวจะเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพของทั้งสองฝ่ายให้แนบแน่นยิ่งขึ้น และปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเสน่ห์อย่างยิ่งของผู้พูดเวลาเข้าสมาคม ความคิดแรกเริ่มของหนังสือเล่มนี้คือ 'จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นภาษาไทยว่าอย่างไรดีจึงจะฟังดูเป็นธรรมชาติ' และ 'วันนี้ สถานที่นี้ ประเพณีนี้ แนวปฏิบัตินี้ ฯลฯ มีความสำคัญหรือมีความหมายอย่างไรและทำไม' ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเสนอบทเรียนสองภาษา-ภาษาไทย & ภาษาอังกฤษ โดยสอนภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติสำหรับเพื่อนชาวต่างชาติ เพื่อเป็นคู่มือการสนทนาในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ไปพร้อมๆ กับการสอนพูดภาษาอังกฤษสำหรับเพื่อคนไทยในประเด็นเดียวกัน

 

 

ปกติ: 165 บาท
ขาย:149 บาท
149 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742281649