ฝ่าวิกฤตอสูรล้านปี Attack The Gigante เล่ม 03 (ฉบับจบ)

ฝ่าวิกฤตอสูรล้านปี Attack The Gigante เล่ม 03 (ฉบับจบ)
ฝ่าวิกฤตอสูรล้านปี Attack The Gigante เล่ม 03 (ฉบับจบ)

ギガントを撃て
Gigant wo ute 
Attack The Gigante

ISBN : 9786164914810
โดย : Itaru Kinoshita
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

 

 

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010200218700