ผู้นำ

224 บาท
ผู้นำ
ผู้นำ
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169420804
ปกติ: 249 บาท
ขาย:224 บาท

ISBN : 9786169420804
เขียน : อัศวินโต๊ะกลม
สำนักพิมพ์ : จี-แลน
อื่นๆ : 238 หน้า

ผู้เขียนมีความตั้งใจ เพื่อต้องการบันทึกไว้ให้จดจำว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา   โดยสะท้อนภาวะผู้นำประเทศ  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำในยามวิกฤต และผู้นำยุคดิจิทัล และเพื่อย้ำเตือนให้คนไทยได้พิจารณาว่า"ผู้นำประเทศ..ต้องเก่งและดี"  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าผู้นำของเราท่านนี้มีความสมบูรณ์แบบดังกล่าวอย่างไร แต่จะเป็นเพียง "กระจกเงา" ให้ผู้อ่านได้ใช้วิจารณญาณของตนเป็นเครื่องตัดสินตามหลักกาลามสูตร เหมือนดังที่ทีมผู้เขียนได้ประจักษ์แล้ว

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง