ป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์

ป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์
ป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  528 หน้า

  • ประมวลกฏหมายอาญา แก้ไขล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
  • กฏกระทรวง - ระเบียบ - ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
ปกติ: 169 บาท
ขาย:54 บาท
54 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167970530