ปฏิทินธรรมวลีทองของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ปี พ.ศ. 2557

ปฏิทินธรรมวลีทองของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ปี พ.ศ. 2557
ปฏิทินธรรมวลีทองของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ปี พ.ศ. 2557

ISBN : 8858720702207
โดย : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่นๆ : 24 หน้า

ปฏิทินธรรมวลีทองของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ปี พ.ศ. 2557

อัญเชิญวลีทองของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อเป็นสิริมงคล

วัดนั้นเป็นอารามภายนอก สำหรับเป็นนาบุญธรรมอยู่ส่วนหนึ่ง ควรจะมีวัดภายใน คือวัดภายในจิตใจตนเองอีกส่วนหนึ่งด้วย วัดแบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า ธรรมาราม มีศรัทธาในพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพุทธปฏิมา เป็นตู้พระธรรม และเป็นพระสงฆ์ วัดในใจนี้จะติดตามเราไปทุกสถานทุกเมื่อ ขอให้พากันมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย จะได้มีพระพุทธปฏิมา ตู้พระธรรม และพระสงฆ์ อยู่ในใจทุกเมื่อ

(ธรรมะประดับใจ 2525:79)

ปกติ: 149 บาท
ขาย:134 บาท
134 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8858720702207