นิทาน STEAM - หุ่นยนต์เพื่อนรัก

นิทาน STEAM - หุ่นยนต์เพื่อนรัก
นิทาน STEAM - หุ่นยนต์เพื่อนรัก

ชุด นิทาน STEAM
TECHNOLOGY เทคโนโลยี
STEAM stories : Robot Repairs

ISBN : 9786160449187
เรื่อง : Jonathan Litton
ภาพ : Magali Mansilla
แปล : วิชุดา โอภาสโศภณ
อื่น ๆ : 24 หน้า

"ร็อบบี้" หุ่นยนต์ผู้น่าสงสารต้องการความช่วยเหลือด่วน!
มีนกับเจนจึงต้องเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้า เครื่องมือ และแบตเตอรี่
เพื่อประกอบร็อบบี้ขึ้นมาใหม่ โดยมีพี่อันนาช่วยแนะนำ

S T E A M หนึ่งในแนวทางสะเต็มศึกษา (STEAM Education)
ที่บูรณาการ 5 วิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่

  • S วิทยาศาสตร์ (Science)
  • T เทคโนโลยี (Technology)
  • E วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
  • A ศิลปะ (Art)
  • M คณิตศาสตร์ (Maths)

 
 

ปกติ: 98 บาท
ขาย:88 บาท
88 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160449187