นิทานสร้างคุณธรรม - ขนมฟู้ฟู Fufu Dessert

นิทานสร้างคุณธรรม - ขนมฟู้ฟู Fufu Dessert
นิทานสร้างคุณธรรม - ขนมฟู้ฟู Fufu Dessert

ISBN : 9786160425921
เรื่องและภาพ : สาวิตรีต์ พรหมพิทักษ์กุล
อื่นๆ : 32 หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม. / Bilingual Story - Thai-English

คุณป้าถ้วยฟูกำลังอบขนมฟู้ฟูอยู่ แต่จู่ๆ ขนมฟู้ฟู ก็เริ่มฟูล้นเตา
ขนมฟู้ฟูฟูขึ้นไม่ยอมหยุด แล้วอย่างนี้คุณป้าถ้วยฟูจะทำอย่างไรดีล่ะ
ขอชวนเด็กๆ มาสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจซึ่งกันและกัน
เพื่อนำพาสังคมที่สงบสุขและน่าอยู่กลับมาดังเดิม

ปกติ: 95 บาท
ขาย:86 บาท
86 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160425921