ธรรมะ จาก สมเด็จพระสังฆราช

ธรรมะ จาก สมเด็จพระสังฆราช
ธรรมะ จาก สมเด็จพระสังฆราช

ISBN : 9786167446127
โดย : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ก้าวแรก
สำนักพิมพ์ : ก้าวแรก
อื่นๆ : 230 หน้า

พระพุทธศาสนามีคำสอนที่เป็นคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติทุกระดับชั้น ผู้ที่รู้จักเลือกสรรเอาคำสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติให้พอเหมาะแก่สถานะ และความประสงค์ของตน ย่อมจะได้รับคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ บทนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน)  ถือเป็นมรดกที่มีคุณค่ามหาศาล หลักธรรมคำสอนของพระองค์เป็นที่ประทับใจมาแก่ผู้ได้อ่าน และได้รับฟังยิ่งนัก พระนิพนธ์ของพระองค์ให้ความรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับต้นๆ  จนถึงคำสอนชั้นสูง  ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง  ผลงานของสมเด็จฯ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และน่าศึกษายิ่งนัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักพิมพ์ก้าวแรกขอนำเสนอเรื่องราวของ คำสอนของสมเด็จพระสังฆราช ถือเป็นมรดกที่มีคุณค่ามหาศาล หลักธรรมคำสอนของพระองค์เป็นที่ประทับใจมาแก่ผู้ได้อ่าน และได้รับฟังยิ่งนัก

พระนิพนธ์ของพระองค์ให้ความรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับต้น ๆ จนถึงคำสอนชั้นสูง  ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง

 

ปกติ: 179 บาท
ขาย:161 บาท
161 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167446127