ธรรมนูญครอบครัวเขียนอย่างไรให้สำเร็จ How To Successfully Write The Right Family Constitution

ธรรมนูญครอบครัวเขียนอย่างไรให้สำเร็จ How To Successfully Write The Right Family Constitution
ธรรมนูญครอบครัวเขียนอย่างไรให้สำเร็จ How To Successfully Write The Right Family Constitution

โดย : นวพล วิริยะกุลกิจ
สำนักพิมพ์ : การเงินธนาคาร
อื่นๆ : 204 หน้า

ธรรมนูญครอบครัวคืออะไร?
ครอบครัวของคุณต้องมีธรรมนูญครอบครัวไหม?
คุณจะเขียนธรรมนูญครอบครัวเองได้หรือเปล่า?
คุณต้องเขียนอะไรในธรรมนูญครอบครัวบ้าง?

ตอบทุกคำถามคาใจเกี่ยวกับการ "สร้าง" และ "ใช่" ธรรมนูญครอบครัวเพื่อการสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงของ นวพล วิริยะกุลกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวที่ได้มีโอกาสร่างธรรมนูญรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับครอบครัวธุรกิจชั้นนำของไทย

ปกติ: 295 บาท
ขาย:266 บาท
266 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167692173