ชุด "ครบเครื่องเรื่องลงทุน" : จับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค

ชุด "ครบเครื่องเรื่องลงทุน" : จับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค
ชุด "ครบเครื่องเรื่องลงทุน" : จับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค

โดย : อภิสิทธิ์ ลิมศุภนาค
สำนักพิมพ์ : SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ : 216 หน้า

หนังสือจับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค ให้แนวทางการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค
แตั้งแต่หลักการ แนวคิดพื้นฐาน อ่านกราฟเป็น สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ จับจังหวะการลงทุนของราคาหุ้นได้ถูกเวลา

ปกติ: 160 บาท
ขาย:144 บาท
144 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167227818