ชุดบุคคลสำคัญไทย - พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ชุดบุคคลสำคัญไทย - พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ชุดบุคคลสำคัญไทย - พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ISBN : 9786162571121
โดย : Comic Creation
สำนักพิมพ์ : E.Q.PLUS
อื่นๆ : 144 หน้า / 4 สี

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์แห่งกรุงสุโขทัย เมื่อเจริญพระชันษาขึ้น พระองค์ได้ไปศึกษาเล่าเรียนยังต่างเมือง เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปกครอง เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ก็ทรงพยายามรวบรวมบ้านใกล้เรือนเคียง ให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันด้วยสันติวิธี หลีกเลี่ยงการรบ ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสำหรับกรุงสุโขทัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนา การค้า และที่สำคัญที่สุดคือ การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย !!

เกร็ดความรู้
• การก่อตั้งกรุงสุโขทัย
• พ่อขุนรามฯ ประดิษฐ์ตัวอักษรเมื่อไหร่ ?
• เครื่องสังคโลก คืออะไร ?

ปกติ: 169 บาท
ขาย:152 บาท
152 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162571121

ความคิดเห็น

มีของไหมคะ

มีของหรือไม่คะ