จากนี้ไปจะเป็นคาบวิชาจริยปรัชญา เล่ม 04

113 บาท
จากนี้ไปจะเป็นคาบวิชาจริยปรัชญา เล่ม 04
จากนี้ไปจะเป็นคาบวิชาจริยปรัชญา เล่ม 04
รหัสสินค้า / Barcode: 3072406400040
ปกติ: 125 บาท
ขาย:113 บาท

Ethics Class Begins Now
From Now on We Begin Ethics
We Shall Now Begin Ethics
ここは今から倫理です。
伦理课堂
倫理課堂
여긴 지금부터 윤리 시간입니다
Koko wa Ima kara Rinri desu.
From now we begin ethics.

ISBN / Barcode : 9786165749954 / 3072406400040
ลิขสิทธิ์ : Shueisha

การขัดกันระหว่างความเป็น "กลุ่ม"  และปัจเจก-----
เพื่อที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่อง "การรังแกกัน"
ทุกคนจึงได้เริ่มการดีเบตขึ้นในคาบ "จริยปรัชญา"
แนวคิดของแต่ละคนที่ต่างกันไป ความดีเลวที่มนุษย์มีอยู่
และสิ่งที่เริ่มมองเห็นขึ้นมาเมื่อได้คิดทบทวนตัวเอง---
สิ่งที่ทาคายานางิที่เป็นอาจารย์ได้บอกว่าคือ
"สิ่งที่ควรจะเปลี่ยน" นั้นคืออะไรกัน...?

การคิดคำนึงถึงว่าอะไรกันคือ "สิ่งที่ถูกต้อง"
ผ่านวิชาจริยปรัชญา มังงะแนวอาจารย์
มาถึงเล่ม 4 แล้ว!!