จันทร์เจ้าเฝ้าหารัก เล่ม 02

จันทร์เจ้าเฝ้าหารัก เล่ม 02
จันทร์เจ้าเฝ้าหารัก เล่ม 02

Isn't The Moon Beautiful?
달이 아름답네요
月が綺麗ですね
Tsuki ga Kirei Desu ne
Tsuki Ga Kirei Desune

ISBN : 9786165612050
โดย : HACHI ITOH
ลิขสิทธิ์ : ICHIJINSHA / Thai translate rights arranged with Kodansha Ltd.
อื่นๆ : หนังสือฉบับนี้พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา / Zenshu Ai

นี่คื่อเรื่องราวของประเทศอันห่างไกลที่ผู้คนหูสัตว์อาศัยอยู่คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้

ชีวิตแต่งงานของจิรุกับเชนริ
แม้จะมีเรื่องเล็กน้อยเกิดขึ้นบ้าง
แต่ก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันผ่านไปอย่างสงบสุข
ตอนนั้นเองที่โทรสารแจ้งการมาเยี่ยม
ของน้องสาวเซนริที่ไม่ได้พบกันมานาน
ได้ถูกส่งมาถึง แม้จะเป็นการติดต่อมา
อย่างกะทันหันแต่จิรุกับเซนริก็พยายาม
ต้อนรับขับสู้อย่างเต็มที่ แต่ว่า
โมโมะ น้องสาวของเซนริที่
ปรากฏตัวขึ้น พอเจอเซนริกลับ
หลบหน้าด้วยความกลัว...
...การ์ตูนชีวิตแต่งงานใหม่
อย่างค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป
ระหว่างจิรุกับเซนริและ
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น
ของทั้งคู่เล่มที่ 2 ค่ะ
 

 

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165612050