คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ ROBOT

คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ ROBOT
คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ ROBOT

โดย : ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 427 หน้า

ภายในเล่มได้อธิบายให้ครอบคลุมตั้งแต่ ชนิดของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ในระบบหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์  การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย PLC และโครงงานการสร้างชุดจำลองรถไฟฟ้า

ปกติ: 350 บาท
ขาย:315 บาท
315 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160826018