ครบ ชัด ลึก เรื่อง...ปวดท้อง

ครบ ชัด ลึก เรื่อง...ปวดท้อง
ครบ ชัด ลึก เรื่อง...ปวดท้อง

โดย : สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หน่วยทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 160 หน้า

  • ครบ - ครบทุกหน้าที่ของแต่ละส่วน ทั้งวิธีการดูแล วิธีป้องกันการเกิดโรค และวิธีรักษา
  • ชัด - ชัดเจนถึงกระบวนการทำงานของส่วนต่างๆให้เห็นภาพ และเข้าใจในการทำงาน
  • ลึก - ลึกเข้าไปถึงรายละเอียดในการดูแล ป้องกัน สัญญาณบ่งบอกโรค และวิธีการรักษา
ปกติ: 190 บาท
ขาย:171 บาท
171 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163359421

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ