การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เล่ม 3 มหาราชกลางใจชน

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙  เล่ม 3 มหาราชกลางใจชน
การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙  เล่ม 3 มหาราชกลางใจชน

"พุทธศักราช 2536-2550"
ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เพราะพระองค์ทรงรักเรา หนังสือที่คนไทยทุกคนควรอ่าน 

ISBN : 9786165180818
เขียน  : สละ นาคบำรุง
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์
อื่นๆ : 145 หน้า

ในยุคสมัยที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้ง หนทางเดียวที่จะทำให้ประเทศสามารถดำรงความเป็นชาติอยู่ได้ ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยร้อยรัดความสามัคคี สร้างความหวังให้ประชาชนของแผ่นดินมาทุกสมัย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  ซึ่งตลอดเวลานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทยอย่างมากมายสุดจะพรรณนาสมกับพระราชปณิธานที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

หนังสือเล่มนี้จึงได้นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงกระทำต่อแผ่นดินอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ใดในโลกยุคปัจจุบันทรงกระทำมาก่อน ในขณะเดียวกันก็นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีความขัดแย้ง ก็มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง 

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. พระราชประวัติฉบับการ์ตูน ที่สมบูรณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์
2. ร่วมเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา
3. รายได้จากการจำหน่ายเล่มละ 10 บาท ทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการของโรงเรียนวังไกลกังวล
4. นำเสนอผ่านภาพวาดในรูปแบบการ์ตูนสี่สี ลายเส้นสวยงามโดยศิลปินระดับประเทศ

ปกติ: 139 บาท
ขาย:125 บาท
125 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165180818