ภาษา, - ภาษา - อังกฤษ, - ภาษา - จีน, - ภาษา - ญี่ปุ่น, - ภาษา - เกาหลี, - ภาษา - ไทย

พูดกับฝรั่งอย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์

พูดกับฝรั่งอย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์
พูดกับฝรั่งอย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์

ENGLISH ON THE GO - SPEAK ENGLISH QUICKLY WITH CONFIDENCE

ISBN : 9786162750113
ผู้เขียน : ภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ
สำนักพิมพ์ : mini bear
อื่นๆ :  336  หน้า

198 บาท
198 บาท

ฝึกสนทนา 4 ภาษา ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน (จีน เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น)

ฝึกสนทนา 4 ภาษา ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน (จีน เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น)
ฝึกสนทนา 4 ภาษา ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน (จีน เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น)

ISBN : 9786167369365
โดย :  B TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 192  หน้า

หนังสื่อเรื่อง ฝึกสนทนา 4 ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน (จีน เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น) ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

ภายในเล่มประกอบไปด้วยบทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจำวันทั้ง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น 

149 บาท
149 บาท

ฝึกภาษาอังกฤษให้ "เวิร์ก" ENGLISH WORK SHOP

ฝึกภาษาอังกฤษให้ "เวิร์ก" ENGLISH WORK SHOP
ฝึกภาษาอังกฤษให้ "เวิร์ก" ENGLISH WORK SHOP

ISBN : 9786167276960
โดย : กมลชนก นวมทอง
สำนักพิมพ์ : mini Bear
อื่นๆ :  216 หน้า

221 บาท
221 บาท

ภาษาไทย คนไทยต้อง พูด อ่าน เขียน เป็น

ภาษาไทย คนไทยต้อง พูด อ่าน เขียน เป็น
ภาษาไทย คนไทยต้อง พูด อ่าน เขียน เป็น

ISBN : 9786167351698
โดย : ภาษิตา วิสารสุข
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 304 หน้า / กว้าง   13.2 เซนติเมตร  สูง 19.2 เซนติเมตร   

171 บาท
171 บาท

ฝึกแต่งประโยคสนทนาถาม-ตอบพื้นฐานจนสื่อสารได้ด้วยตัวเอง

ฝึกแต่งประโยคสนทนาถาม-ตอบพื้นฐานจนสื่อสารได้ด้วยตัวเอง
ฝึกแต่งประโยคสนทนาถาม-ตอบพื้นฐานจนสื่อสารได้ด้วยตัวเอง

ISBN : 9786167369341
โดย :  ยูกิจัง
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 224 หน้า

158 บาท
158 บาท

4 Steps to Speak English : 4 ขั้นตอนพูดอังกฤษขั้นเทพ

4 Steps to Speak English : 4 ขั้นตอนพูดอังกฤษขั้นเทพ
4 Steps to Speak English : 4 ขั้นตอนพูดอังกฤษขั้นเทพ

ISBN : 9786162750052
โดย : กองบรรณาธิการ MINIBEAR
สำนักพิมพ์ : MINIBEAR
อื่นๆ : 352 หน้า

4 ขั้นตอนการพูดภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วเริ่มได้ง่ายๆ จาก

198 บาท
198 บาท

พิชิต Conversation ม.4-5-6

พิชิต Conversation ม.4-5-6
พิชิต Conversation ม.4-5-6

ISBN : 9786169113102
โดย : ภูวิท
สำนักพิมพ์ : ด่านสุทธาการพิมพ์
อื่นๆ : 240 หน้า

ตัวอย่างสถานการณ์      

Seller:  Sorry, we don’t have your size.
You:  ………………………… .

185 บาท
185 บาท

พจนานุกรมคำศัพท์หมวด 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน : Classified Dictionary Thai-English-Chinese

พจนานุกรมคำศัพท์หมวด 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน : Classified Dictionary Thai-English-Chinese
พจนานุกรมคำศัพท์หมวด 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน : Classified Dictionary Thai-English-Chinese

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ
สำนักพิมพ์ : สื่อรวิชญ
หน้า : 346  หน้า

  • รวบรวมคำศัพท์ 24 หมวดใหญ่ แยกเป็น 126 หมวดย่อย
  • บรรจุคำศัพท์สมัยใหม่ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนไว้มากกว่า 25,500 คำ
  • พิเศษ เพิ่ม คำศัพท์ใหม่ พร้อมด้วยคำอ่านภาษาไทย ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถใช้ได้ทันที
135 บาท
135 บาท

ภาษาจีนที่คนไทยใช้สับสน

ภาษาจีนที่คนไทยใช้สับสน
ภาษาจีนที่คนไทยใช้สับสน

ISBN : 9789749850800
โดย : อาศรมสยาม-จีนวิทยา
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น : 176 หน้า

135 บาท
135 บาท

วิตามินล้ำค่าของภาษาอังกฤษ

วิตามินล้ำค่าของภาษาอังกฤษ
วิตามินล้ำค่าของภาษาอังกฤษ

ISBN : 9786167510095
โดย : ดร.แป๊ด รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก
สำนักพิมพ์ : เฌเดียมอง
อื่น :  116 หน้า

ต้อนรับการเข้าสู่ชีวิตอินเตอร์ ปรับตัวให้ทันมัน(ส์)ทุกหยด อ่านแล้วเหมือนเพิ่มวิตามินอันล้ำค่าของภาษาอังกฤษ เหมือนมีคาถาดีมายั้งใจให้พูด ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 มาเรียนภาษาอังกฤษให้ชำนาญกันดีกว่า

117 บาท
117 บาท

เก่งพูดอังกฤษกับ Mind Map Conversation

เก่งพูดอังกฤษกับ Mind Map Conversation
เก่งพูดอังกฤษกับ Mind Map Conversation

ISBN : 9786167676012
โดย : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 264 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์อย่างครบถ้วน และแยกเป็นหมวดหมู่ตามสถานการณ์ สถานที่  สื่อสารแบบง่ายๆโดยใช้การ์ตูนน่ารักๆ และแผนผัง Mind Map สรุปประโยคพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมตัวอย่างบทสนทนา เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ จดจำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การเดินทางท่องเที่ยว การเรียน หรือ การสอบได้อย่างได้มั่นใจ

170 บาท
170 บาท

พูดสองภาษา คุณสร้างได้เอง

พูดสองภาษา คุณสร้างได้เอง
พูดสองภาษา คุณสร้างได้เอง

ISBN : 9789747241532
โดย :  พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์
สำนักพิมพ์ : ต้นตะวัน ปลายฟ้า
อื่นๆ : 176 หน้า

เป็นหนังสือที่นำเสนอแนวคิดใหม่ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ บนวิถีธรรมชาติ ไม่มีการท่องศัพท์ ไม่ต้องไวยากรณ์แต่สามารถออกเสียงได้เคลียร์และพูดจากความรู้สึก

158 บาท
158 บาท

โดเรมอนสอนคันจิ เล่ม 01

โดเรมอนสอนคันจิ เล่ม 01
โดเรมอนสอนคันจิ เล่ม 01

ISBN : 9786160405503
เรื่อง : KURIIWA Hideo
แปล : ทินภาส พาหะนิชย์ และ ศริลักษณ์ ชูติประชากิจ
อื่นๆ : 264 หน้า

  • รวบรวมคันจิระดับพื้นฐานไว้มากถึง 240 ตัว
  • เรียนรู้วิธีเขียนตามลำดับเส้น คำศัพท์ ประโยคตัวอย่าง พร้อมที่มาของตัวอักษร 
  • ถอดเสียงอ่านเป็นภาษาไทยใกล้เคียงกับภาษาญี่ปุ่นมากที่สุด
  • สนุกปนสาระไปกับการ์ตูนความรู้ 2 ภาษา พร้อมเกร็ดความรู้
  • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนคันจิระดับต้นขึ้นไป
149 บาท
149 บาท

เรื่องน่าสนสำหรับคนชอบพูด English

เรื่องน่าสนสำหรับคนชอบพูด English
เรื่องน่าสนสำหรับคนชอบพูด English

ISBN :  9786167510088
ผู้เขียน :  ดร.แป๊ด - รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก
สำนักพิมพ์ : ณ เพชรเผ็ด
อื่นๆ : 204 หน้า

ถึงเวลาพูดภาษาอังกฤษให้ได้

• พูดโทรศัพท์
• ศัพท์สแลง
• สำนวนกวนใจ
• ควรหรือไม่ควรจะพูดตามวิธีคิดแบบไทยๆ
• สั่งอาหารอย่างไรให้ได้กิน
• รวมทุก รส

ความสำราญในการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558

มาเรียนภาษาอังกฤษให้ชำนาญกันดีกว่า

153 บาท
153 บาท

สอนหนูที หนูอยากเก่งภาษาอังกฤษแบบเด็กสองภาษา

สอนหนูที หนูอยากเก่งภาษาอังกฤษแบบเด็กสองภาษา
สอนหนูที หนูอยากเก่งภาษาอังกฤษแบบเด็กสองภาษา

ISBN : 9786167276984
โดย : ครูปอล
สำนักพิมพ์ : mini Bear
อื่นๆ : 416 หน้า

221 บาท
221 บาท

สนทนาเยอรมันลัดทันใจ (ฉบับปรับปรุง)

สนทนาเยอรมันลัดทันใจ (ฉบับปรับปรุง)
สนทนาเยอรมันลัดทันใจ (ฉบับปรับปรุง)

โดย : ตรีพล เพ็งรักหมู่ / Herr Fogo Fogarascher

108 บาท
108 บาท

Complete TOEIC + Audio CD

Complete TOEIC + Audio CD
Complete TOEIC + Audio CD

ISBN : 9786162077432
โดย : Edward William Guertin
สำนักพิมพ์ : Interact Education
อื่น :  223 หน้า  

 

288 บาท
288 บาท

คู่มือสนทนาภาษาจีน ฉบับจิ้ม ชี้ เที่ยว

คู่มือสนทนาภาษาจีน ฉบับจิ้ม ชี้ เที่ยว
คู่มือสนทนาภาษาจีน ฉบับจิ้ม ชี้ เที่ยว

ครบถ้วนเรื่องภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ใช้งานได้ชัวร์ไม่มั่วนิ่ม

โดย : เรืองรอง รุ่งรัศมี, มารพิณ

212 บาท
212 บาท

เคล็ดลับพิชิตภาษาไทย ข้อสอบแบบไหนก็เอาอยู่

เคล็ดลับพิชิตภาษาไทย ข้อสอบแบบไหนก็เอาอยู่
เคล็ดลับพิชิตภาษาไทย ข้อสอบแบบไหนก็เอาอยู่

เทคนิคการจำ ตีและวิเคราะห์โจทย์ เปิดเส้นสมองให้ได้คะแนนเต็ม! ทำข้อสอบแบบเฉียดขาดทะลุปรุโปร่ง มั่นใจเกิน 100

โดย : ครูพี่ออม และทีมงาน

167 บาท
167 บาท

ศัพท์หมวดไทย - ญี่ปุ่น 4,000 คำ

ศัพท์หมวดไทย - ญี่ปุ่น 4,000 คำ
ศัพท์หมวดไทย - ญี่ปุ่น 4,000 คำ

ISBN / BARCODE : 9786167105383
โดย : จารุวรรณ ตันติคงพันธ์ (ล่ามภาษาญี่ปุ่น), อลีน เฉลิมชัยกิจ (มหาบัณฑิตทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี
หน้ายก : 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า : 322 หน้า
ปก : อ่อน
เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี  

270 บาท
270 บาท
Syndicate content