ภาษา, - ภาษา - อังกฤษ, - ภาษา - จีน, - ภาษา - ญี่ปุ่น, - ภาษา - เกาหลี, - ภาษา - ไทย

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My Market

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My Market
เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My Market

ISBN : 8858710303520
โดย : สุภาสินี รัตนศุกล, พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 76 หน้า

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ สำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แบบฝึกหัดมีทั้งใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ มีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

88 บาท
88 บาท

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My Body

Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My Body
Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My Body

ISBN : 8858710303490
โดย : สุภาสินี รัตนศุกล, พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 76 หน้า

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ สำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แบบฝึกหัดมีทั้งใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ มีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

88 บาท
88 บาท

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My Clothes

Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My Clothes
Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My Clothes

ISBN : 8858710303506
โดย : สุภาสินี รัตนศุกล, พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 76 หน้า

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ สำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แบบฝึกหัดมีทั้งใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ มีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

88 บาท
88 บาท

หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันที

หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันที
หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันที

ประโยคสนทนาน่ารู้ภาษาจีนสำเร็จรูป สำหรับคนที่อยากพูดภาษาจีนได้อย่างทันใจ

ISBN : 9786167369198
โดย : ชญานี วาตสกุล
สำนักพิมพ์ : Book Caff สำนักพิมพ์
อื่นๆ : 192 หน้า

149 บาท
149 บาท

ภาษาไทย สำนวนไทย

ภาษาไทย สำนวนไทย
ภาษาไทย สำนวนไทย

ISBN : 8858757403139
โดย : อโณทัย
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร จูเนียร์
อื่นๆ : 60 หน้า

หนังสือช่วยเสริมความรู้สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ได้ทบทวนความจำด้วยการตอบคำถาม ที่มีตัวเลือกผิด ถูก ในเรื่อง “ภาษาไทย สำนวนไทย” อ้างอิงมาจากในตำราเรียน ผสมกับข้อมูลจากปัจจุบัน เรื่องของสำนวน สุภาษิต หลักการใช้ภาษาไทย โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองกับคำเฉลยท้ายเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

71 บาท
71 บาท

Correct English Usage : เก่งอังกฤษแบบ ARTๆ ฉลาดใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Correct English Usage : เก่งอังกฤษแบบ ARTๆ ฉลาดใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
Correct English Usage : เก่งอังกฤษแบบ ARTๆ ฉลาดใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

ISBN : 9786167276472
โดย : MR. SPELL CHECK
สำนักพิมพ์ : MINI Bear
อื่นๆ : 468 หน้า

225 บาท
225 บาท

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My House

Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My House
Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My House

ISBN : 8858710303469
โดย : พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 76 หน้า

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ สำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แบบฝึกหัดมีทั้งใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ มีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

88 บาท
88 บาท

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My Hospital

Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My Hospital
Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My Hospital

ISBN : 8858710303513
โดย : พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 76 หน้า

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ สำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แบบฝึกหัดมีทั้งใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ มีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

88 บาท
88 บาท

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอนศัพท์ 1,000 คำ

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอนศัพท์ 1,000 คำ
เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอนศัพท์ 1,000 คำ

ISBN : 8858710303391
ผู้เขียน : สุภาสินี รัตนศุกล/พญ.ภาสจุทา รัตนศุกล
สำนักพิมพ์ : ยูแพดอินเตอร

189 บาท
189 บาท

ฝึกพูดภาษาจีน จากคำศัพท์

ฝึกพูดภาษาจีน จากคำศัพท์
ฝึกพูดภาษาจีน จากคำศัพท์

ISBN : 9786167369167
ผู้เขียน : B TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 192 หน้า

หนังสือ “ฝึกพูดภาษาจีนจากคำศัพท์” เล่มที่อยู่ในมือนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญสำหรับคนที่ต้องการพูดภาษาจีนไว้อย่างคบถ้วน โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วนดังนี้

149 บาท
149 บาท

English For Young Learners : เก่งอังกฤษ กับ พิ้งค์กี้ ตอน My Clothes

English For Young Learners : เก่งอังกฤษ กับ พิ้งค์กี้ ตอน My Clothes
English For Young Learners : เก่งอังกฤษ กับ พิ้งค์กี้ ตอน My Clothes

ISBN : 8858710303360
ผู้เขียน : สุภาสินี รัตนศุกล/พญ.ภาสจุทา รัตนศุกล/ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้าฟอร์คิด
อื่นๆ : 80 หน้า / 4 สี

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตลาดที่ควรรู้ และบูรณาการคำศัพท์อื่นอย่างง่ายๆ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาแผนใหม่ที่มุ่งให้เด็กๆ ได้เรียนไปเล่นไปโดยไม่มีความเครียด

122 บาท
122 บาท

พจนานุกรมคำศัพท์ธุรกิจ-ราชการ ไทย-อังกฤษ-จีน

พจนานุกรมคำศัพท์ธุรกิจ-ราชการ ไทย-อังกฤษ-จีน
พจนานุกรมคำศัพท์ธุรกิจ-ราชการ ไทย-อังกฤษ-จีน

รวบรวมคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับใช้ในการติดต่อธุรกิจและราชการกว่า 10,000 คำ

ISBN : 9786167188102
ผู้เขียน :  ผู้เขียน ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ

144 บาท
144 บาท

ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับเด็กหลังห้อง

ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับเด็กหลังห้อง
ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับเด็กหลังห้อง

ISBN : 9786167276557
โดย : G+
สำนักพิมพ์ : Mini bear
อื่นๆ : 540 หน้า

“ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับเด็กหลังห้อง” เป็นหนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มีการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย ละเอียด เพื่อต้องการเน้นให้ผู้อ่านที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์มาก่อนหรือคนที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษมาบ้างสามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  เนื้อหาที่นำเสนอก็เป็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งมีเนื้อหา....

269 บาท
269 บาท

ภาษาอังกฤษสำหรับคนบ้าคอม

ภาษาอังกฤษสำหรับคนบ้าคอม
ภาษาอังกฤษสำหรับคนบ้าคอม

ISBN : 9786167276397
โดย : แสนดี
สำนักพิมพ์ : Mini bear
อื่นๆ : 160 หน้า / สองสีทั้งเล่ม

140 บาท
140 บาท

เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ Work Book ตอน My School

เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ Work Book ตอน My School
เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ Work Book ตอน My School

English for Young Learners
ISBN : 8858710303483
โดย : สุภาสินี รัตนศุกล, พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 76 หน้า / 4 สี

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ สำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แบบฝึกหัดมีทั้งใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ มีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

88 บาท
88 บาท

เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ ตอน My Market + CD เสียงอ่าน

เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ ตอน My Market + CD เสียงอ่าน
เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ ตอน My Market + CD เสียงอ่าน

ISBN : 8858710303384
โดย : พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 80 หน้า / 4 สี

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตลาดที่ควรรู้ และบูรณาการคำศัพท์อื่นอย่างง่ายๆ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาแผนใหม่ที่มุ่งให้เด็กๆ ได้เรียนไปเล่นไปโดยไม่มีความเครียด

122 บาท
122 บาท

เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ Work Book ตอน My Family

Work Book เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ ตอน My Family

ISBN : 8858710303476
โดย : สุภาสินี รัตนศุกล , พณ.ภาสจุทา รัตนศุกล , ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้าวิชาการ
อื่นๆ : 76 หน้า

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ สำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แบบฝึกหัดมีทั้งใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ มีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

88 บาท
88 บาท

ว้าว! ศัพท์แม่น พิชิตคำศัพท์อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น

ว้าว! ศัพท์แม่น พิชิตคำศัพท์อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น

ISBN : 9786167369143
โดย : B TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 352 หน้า

“ว้าว! ศัพท์แม่น พิชิตคำศัพท์อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น” ได้รวบรวมคำศัพท์ทั้ง 3 ภาษา อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน การท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไป ไว้หลายพันคำ โดยได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ ทำให้ท่องจำได้ง่าย หยิบไปใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

179 บาท
179 บาท

เร็ว ง่าย พูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนาภาษาจีน

เร็ว ง่าย พูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนาภาษาจีน

ISBN : 9786167369150
โดย : ชญานี วาตสกุล
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 208 หน้า

149 บาท
149 บาท

ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ แบบไม่ต้องจำ TENSE

ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ แบบไม่ต้องจำ TENSE

ISBN : 9786169067429
โดย : ดร.นิรุธ อำนวยศิลป์
สำนักพิมพ์ : ไทยเดฟ
อื่นๆ : 180 หน้า

239 บาท
239 บาท
Syndicate content