ภาษา, - ภาษา - อังกฤษ, - ภาษา - จีน, - ภาษา - ญี่ปุ่น, - ภาษา - เกาหลี, - ภาษา - ไทย

พจนานุกรมภาพอังกฤษ-ไทย เก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่พูดได้ ด้วย 1,000 คำศัพท์และประโยค + VCD

พจนานุกรมภาพอังกฤษ-ไทย เก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่พูดได้ ด้วย 1,000 คำศัพท์และประโยค + VCD
พจนานุกรมภาพอังกฤษ-ไทย เก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่พูดได้ ด้วย 1,000 คำศัพท์และประโยค + VCD

โดย : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ / อิสรีย์ แจ่มขำ / ดุจเดือน กลั่นคูวัด
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 68 หน้า

พจนานุกรมภาพที่รวบรวม 1,000 คำศัพท์และประโยค ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย

135 บาท
135 บาท

เก่งกริยา 3 ช่อง แต่งประโยคสนทนาได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษา

เก่งกริยา 3 ช่อง แต่งประโยคสนทนาได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษา
เก่งกริยา 3 ช่อง แต่งประโยคสนทนาได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษา

โดย : เรนเดียร์ เกิร์ล
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 224 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำกริยา 3 ช่องที่สำคัญและใช้บ่อยในชีวิตประจำวันมาให้คุณทุกคนได้ทบทวนและทำความเข้าใจอีกครั้ง รวมถึงได้นำเนื้อหาสำคัญในส่วนของ Tense ภาษาอังกฤษในทุกๆ Tense มาให้คุณได้ทำความเข้าใจอีกครั้ง เพื่อจะได้นำคำกริยาทั้ง 3 ช่อง มาแต่งประโยคตาม Tense ได้อย่างถูกต้อง

158 บาท
158 บาท

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ผู้เขียน : กฤษณะ มณีสอดแสง / ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
สำนักพิมพ์ : ชวนอ่าน
อื่นๆ : 200 หน้า

เรียนเอง เป็นเร็ว เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4, N5

180 บาท
180 บาท

1 วินาทีศัพท์์ภาษาญี่ปุ่น + เคล็ดลับการจำ + ฝึกสำเนียง + CD

1 วินาทีศัพท์์ภาษาญี่ปุ่น + เคล็ดลับการจำ + ฝึกสำเนียง + CD
1 วินาทีศัพท์์ภาษาญี่ปุ่น + เคล็ดลับการจำ + ฝึกสำเนียง + CD

ผู้เขียน : ฟูจิ ฟูจิซากิ
สำนักพิมพ์ : พนัส เล็บนาค 
อื่นๆ : 199 หน้า

3 อย่าง! ในเล่มเดียว

  1. หนังสือ
  2. CD
  3. การจำ
170 บาท
170 บาท

พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น 2 ภาษาใน 1 เล่ม ฉบับ Hiragana

พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น 2 ภาษาใน 1 เล่ม ฉบับ Hiragana
พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น 2 ภาษาใน 1 เล่ม ฉบับ Hiragana

ผู้เขียน : ฟูจิ ฟูจิซากิ
สำนักพิมพ์ : ไทยแลงเกวจ สเตชั่น
อื่นๆ : 768  หน้า

 

179 บาท
179 บาท

พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น 2 ภาษาใน 1 เล่ม

พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น 2 ภาษาใน 1 เล่ม
พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น 2 ภาษาใน 1 เล่ม

ผู้เขียน : ฟูจิ ฟูจิซากิ
สำนักพิมพ์ : ไทยแลงเกวจ สเตชั่น
อื่นๆ : 691  หน้า

 

179 บาท
179 บาท

อ่อนอังกฤษก็พูดได้ ง่ายจังเลย!

อ่อนอังกฤษก็พูดได้ ง่ายจังเลย!
อ่อนอังกฤษก็พูดได้ ง่ายจังเลย!

ISBN : 9786169128308
โดย : สำราญ คำยิ่ง ป.ธ.6, พ.ม., C.P.E.
สำนักพิมพ์ : พัฒนาภาษา
อื่นๆ : 510 หน้า

รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน โดยให้ผู้อ่านได้ฝึกพูด ฝึกฟังเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้าจนถึงเข้านอน ประกอบด้งยบทสนทนา 102 บท 

135 บาท
135 บาท

คัดจีนพาเพลิน เล่ม 02

คัดจีนพาเพลิน เล่ม 02
คัดจีนพาเพลิน เล่ม 02

ISBN : 8858720701514
ผู้เขียน :  สำนักพิมพ์ทฤษฎี
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี
จำนวนหน้า : 60
ปก : อ่อน
เนื้อใน : ปอนด์ 

41 บาท
41 บาท

คัดจีนพาเพลิน เล่ม 01

คัดจีนพาเพลิน เล่ม 01
คัดจีนพาเพลิน เล่ม 01

ISBN : 8858720701507
ผู้เขียน :  สำนักพิมพ์ทฤษฎี
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี
จำนวนหน้า : 60
ปก : อ่อน
เนื้อใน : ปอนด์ 

41 บาท
41 บาท

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกระเป๋า (ปรับปรุง) สีฟ้า

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกระเป๋า (ปรับปรุง) สีฟ้า
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกระเป๋า (ปรับปรุง) สีฟ้า

ผู้เขียน : ศ.ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หน้า : 184 หน้า

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกระเป๋า (ปรับปรุง) ได้รวบรวมศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะศัพท์สามัญ (commonly used woeds) ซี่งเป็นศัพท์ที่พบบ่อยและควรรู้ ควรจดจำสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษทั้งในระดับเริ่มต้นและระดับกลาง 

50 บาท
50 บาท

พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน ฉบับสมัยใหม่

พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน ฉบับสมัยใหม่
พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน ฉบับสมัยใหม่

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ
สำนักพิมพ์ : สื่อรวิชญ
อื่นๆ : 730 หน้า

คำศัพท์จีนสมัยใหม่กว่า 30,000 คำ ภาคผนวก 35 หมวด

พิเศษ คำอ่านพินอินศัพท์ภาษาจีน

198 บาท
198 บาท

โดเรมอนสอนคันจิ เล่ม 02

โดเรมอนสอนคันจิ เล่ม 02
โดเรมอนสอนคันจิ เล่ม 02

Doraemon No Kanji Jiten - Step 2

ISBN : 9786160405510
เรื่อง : KURIIWA Hideo
แปล : ทินภาส พาหะนิชย์ และ ศริลักษณ์ ชูติประชากิจ
อื่นๆ : 344 หน้า

176 บาท
176 บาท

เทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ

เทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ
เทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ

ISBN : 9786162750090
โดย : ยุวนาฏ คุ้มขาว
สำนักพิมพ์ : mimi Bear
อื่นๆ :  232 หน้า

176 บาท
176 บาท

นิทานคุณธรรมจีน : รองเท้าคู่ใหม่

นิทานคุณธรรมจีน : รองเท้าคู่ใหม่
นิทานคุณธรรมจีน : รองเท้าคู่ใหม่

ISBN : 9789749850893
เรื่อง : รัถยา สารธรรม
ภาพ : พีระ ธรนิตยกุล
อื่นๆ : 36 หน้า 

พร้อมศัพท์ภาษาจีนในเล่ม

77 บาท
77 บาท

นิทานคุณธรรมจีน : โอ่งวิเศษ

นิทานคุณธรรมจีน : โอ่งวิเศษ
นิทานคุณธรรมจีน : โอ่งวิเศษ

ISBN : 9789749850886
เรื่อง : รัถยา สารธรรม
ภาพ : พีระ ธรนิตยกุล
อื่นๆ : 36 หน้า 

 

พร้อมศัพท์ภาษาจีนในเล่ม

77 บาท
77 บาท

ผ่าศัพท์สับสน

ผ่าศัพท์สับสน
ผ่าศัพท์สับสน

ISBN : 9786167572239
โดย : ศิรณาภา
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
อื่นๆ : 160  หน้า

ศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนมากที่มีความหมายคล้ายกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกับศัพท์คำเดียวกัน แต่ใช้ในสถานการณ์ไม่เหมือนกัน ในที่นี้จะมาเจาะกันอย่างละเอียด ถึงศัพท์แต่ละคำ แต่ละหมวด เพื่อเสริมการเรียนรู้ให้ผู้ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น

126 บาท
126 บาท

สนทนาลัดทันใจ ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆ จากภาษาไทยที่อยากรู้

สนทนาลัดทันใจ ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆ จากภาษาไทยที่อยากรู้
สนทนาลัดทันใจ ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆ จากภาษาไทยที่อยากรู้

ISBN : 9786167405841
โดย : Nathan Smith & นุชนารถ เอี่ยมอำนวยพรกุล
สำนักพิมพ์ : Fell Good
อื่นๆ : 240 หน้า

170 บาท
170 บาท

พูดภาษาอังกฤษให้รู้เรื่อง

พูดภาษาอังกฤษให้รู้เรื่อง
พูดภาษาอังกฤษให้รู้เรื่อง

ISBN : 9789743653179
โดย : อาจารย์ ดร. นิรุธ อำนวยศิลป์
สำนักพิมพ์ : THAIDEV.COM
อื่นๆ : 140 หน้า / 4 สีในเล่ม

269 บาท
269 บาท

ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์

ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์
ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์

ISBN : 9786162750137
โดย : เจนจิรา วรรษชล
สำนักพิมพ์ : BOOK Caff
อื่นๆ : 224 หน้า

ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์ เนื้อหาส่วนที่หนึ่งเกี่ยวตัวอักษรและการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ได้ค่อยๆ ทำความเข้าใจกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น การออกเสียงในลักษณะต่างๆ การผสมคำภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ง่ายขึ้นในการไปศึกษาคำศัพท์ในส่วนที่สองของเล่ม

149 บาท
149 บาท

ห้องเรียนภาษาเกาหลี Class Ajumma

ห้องเรียนภาษาเกาหลี Class Ajumma
ห้องเรียนภาษาเกาหลี Class Ajumma

Class Ajumma พูดเกาหลีได้ง่ายนิดเดียว 

ISBN : 9786162079597
โดย : ครูจ๋า - วิทิยา จันทร์พันธ์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
อื่นๆ : 185 หน้า

“หนังสือสอนภาษาเกาหลีที่มีเทคนิคแพรวพราวที่สุด”

143 บาท
143 บาท
Syndicate content