พืชและเกษตรกรรม

เกษตรกรรมลองทำดู : กุหลาบ

เกษตรกรรมลองทำดู : กุหลาบ
เกษตรกรรมลองทำดู : กุหลาบ

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160420858
เรียบเรียง : คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน
ภาพประกอบ :  ลลนา มนัสสิริเกียรติ
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการปลูกกุหลาบที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกุหลาบ ถิ่นกำเนิดและพันธุ์กุหลาบ

176 บาท
176 บาท

หยุดป่วยด้วยสมุนไพร

หยุดป่วยด้วยสมุนไพร
หยุดป่วยด้วยสมุนไพร

โดย : กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 176 หน้า

109 สมุนไพรรักษาโรค บรรเทาอาการเจ็บป่วย บำรุงร่างกาย
ไม่สบาย เจ็บป่วย ช่วยรักษาและบรรเทาได้ด้วยสมุนไพร

 

62 บาท
62 บาท

คู่มือปลูกมะนาว ฉบับสมบูรณ์

คู่มือปลูกมะนาว ฉบับสมบูรณ์
คู่มือปลูกมะนาว ฉบับสมบูรณ์

โดย : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 113 หน้า

พบเทคนิคเด็ด!

การขยายพันธุ์ และปลูกมะนาวนอกฤดู เพื่อเพิ่มรายได้จากเจ้าของสวนมะนาว

113 บาท
113 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : ปลาดุก

เกษตรกรรมลองทำดู : ปลาดุก
เกษตรกรรมลองทำดู : ปลาดุก

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160420858
เรียบเรียง : ทวี วิพุทธานุมาศ
ภาพประกอบ :  จิตพาชื่น มุสิกานนท์
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการเลี้ยงปลาดุกที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักปลาดุก ถิ่นกำเนิดและพันธุ์ปลาดุกในประเทศไทย

176 บาท
176 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : ผักบุ้ง

เกษตรกรรมลองทำดู : ผักบุ้ง
เกษตรกรรมลองทำดู : ผักบุ้ง

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160414895
เรียบเรียง : ประพันธ์ ชานนท์
ภาพประกอบ :  วิภาวี จันทรวงศ์
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการปลูกผักบุ้งที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักลักษณะต้นผักบุ้ง 
แหล่งกำเนิดจากทั่วโลก รวมถึงสายพันธุ์ผักบุ้งในประเทศไทย

176 บาท
176 บาท

ตุ่นน้อยสอนปลูกต้นไม้

ตุ่นน้อยสอนปลูกต้นไม้
ตุ่นน้อยสอนปลูกต้นไม้

Mon Petit Jardin

ISBN : 9786160421527
เรื่อง : Larousse
แปล : ปราณี ศิริจันทพันธ์
ขนาด :  20.3 x 25.3 x 0.45 ซม.
จำนวน : 96 หน้า
สำนักพิมพ์ : นานมี

หนังสือที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องพืช ฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกต ผ่านกระบวนการเจริญเติบโตของพืช และที่สำคัญ เด็กๆ จะได้รู้จักพืชชนิดอื่นจากทั่วโลก

เนื้อหาภายในจึงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

203 บาท
203 บาท

ไฮโดรบอกซ์ ปลูกผักไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ ทำง่าย

ไฮโดรบอกซ์ ปลูกผักไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ ทำง่าย
ไฮโดรบอกซ์ ปลูกผักไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ ทำง่าย

โดย : อ.เฉลิมชัย รุจิเรช
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis)
อื่นๆ : 73  หน้า

รู้จัก Hydroponics การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
เรียนรู้การทำ Hydro Box กล่องปลูกพืชราคาถูก ใช้งานง่าย ประหยัดพื้นที่
แนะนำการเพาะต้นกล้า วิธีปลูก การใช้ปุ๋ย การดูแล ตลอดจนเก็บเกี่ยว

พร้อม DVD สาธิตการปฏิบัตจริงทุกขั้นตอน!

108 บาท
108 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : กระเทียม

เกษตรกรรมลองทำดู : กระเทียม
เกษตรกรรมลองทำดู : กระเทียม

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160419852
เรียบเรียง : คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน
ภาพประกอบ :  จิตพาชื่น มุสิกานนท์
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการปลูกกระเทียม
ที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักต้นกระเทียม
ถิ่นกำเนิดและพันธุ์กระเทียมในประเทศไทย

176 บาท
176 บาท

สวนผักในบ้าน กินฟรีทั้งปี

สวนผักในบ้าน กินฟรีทั้งปี
สวนผักในบ้าน กินฟรีทั้งปี

Growing Vegetables at Home

ISBN : 9786160420889
เขียน : Hsieh, Tung-Chi
ภาพประกอบ : Apple House Publishing Company
แปล : กัณฑมาศ ปาลวัฒน์
ขนาด :  17 x 22.5 x 0.75 ซม
จำนวน : 160 หน้า
สำนักพิมพ์ : นานมี

176 บาท
176 บาท

ยอดคุณแม่แน่กว่าครู

ยอดคุณแม่แน่กว่าครู
ยอดคุณแม่แน่กว่าครู

A Good Mom Is Better Than a Good Teacher

ISBN : 9786160420346
โดย : Yin Jianli
แปล : รำพรรณ รักศรีอักษร
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks - Inspire พัฒนาตนเอง
อื่นๆ : 272 หน้า / 14.3 x 21 x 1.35 ซม.

221 บาท
221 บาท

ความในใจของลูก

ความในใจของลูก
ความในใจของลูก

Mom, You Can Cry Whenever You Want To

ISBN : 9786160420469
โดย : Kim Sang-bok
แปล : นาตยา กิติวรรณ
ภาพ : Changjahyounsil
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks - Inspire พัฒนาตนเอง
อื่นๆ : 192 หน้า / 14.3 x 21 x 0.9 ซม.

167 บาท
167 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : ส้ม

เกษตรกรรมลองทำดู : ส้ม
เกษตรกรรมลองทำดู : ส้ม

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160414871
เรียบเรียง : คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน
ภาพประกอบ :  มงคล หวานฉ่ำ
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

ตามไปดูเรื่องราวไม่ธรรมดาของส้ม ผลไม้รสอร่อยยอดนิยมตลอดกาล

176 บาท
176 บาท

ร้อยพรรณพฤกษา : ชวนชมแสนสวย

ร้อยพรรณพฤกษา : ชวนชมแสนสวย
ร้อยพรรณพฤกษา : ชวนชมแสนสวย

ISBN : 9786167376813
โดย : อาจารย์เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
สำนักพิมพ์ : เศรษฐศิลป์
อื่นๆ : 14 x 18.5 ซ.ม. / 112 หน้า / ปกอ่อน / เนื้อในเป็นกระดาษอารต์มัน / สี่สีในเล่ม

แนะนำวิธีการดูแลเลี้ยงดูชวนชมอย่าง ถูกวิธี โดยคำแนะนำจากผู้เลี้ยงชวนชมมานานนับสิบปี และยังแนะนำชวนชมสายพันธุ์ใหม่ๆ อีกหลายสายพันธุ์

สารบัญ

135 บาท
135 บาท

DIY ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

DIY ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
DIY ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

Happy Compost at Home - How to Make the Perfect Natural Fertilizer

ISBN : 9786160418794
โดย : Apple House Publishing Company
แปล : ชาญ ธนประกอบ
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks - Inspire งานอาชีพ
อื่นๆ : 112 หน้า / 17 X 22.5 X 0.5 ซม.

149 บาท
149 บาท

จัดสวนสวยในพื้นที่จำกัด + DVD

จัดสวนสวยในพื้นที่จำกัด + DVD
จัดสวนสวยในพื้นที่จำกัด + DVD

โดย : -
สำนักพิมพ์ : mis!
หน้า : - หน้า

แปลงโฉมพื้นที่แคบๆเป็นสวนสวยขนาดย่อม ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และรื่นรมย์กับธรรมชาติใกล้ตัวที่คุณก็สามารถสร้างเองได้!

ดีวีดีสาธิตการจัดสวนสวยจากสถานที่จริง!

89 บาท
89 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : ไก่ไข่

เกษตรกรรมลองทำดู : ไก่ไข่
เกษตรกรรมลองทำดู : ไก่ไข่

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160414154
เรียบเรียง : รัตนา โพธิรัชต์
บรรณาธิการ :  สพญ.คชาภรณ์ เต็มยอด
ภาพประกอบ :  สุทัศน์ ปาละมะ
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

สนุกสนานกับการเรียนรู้เรื่องราวของไก่ไข่ สัตว์เลี้ยงที่ออกไข่ให้เรากินทุกวัน

176 บาท
176 บาท

Holiday plan ปลูกผักวันหยุด

Holiday plan ปลูกผักวันหยุด
Holiday plan ปลูกผักวันหยุด

โดย : ลลนา แสงอาทิตย์
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ : 256 หน้า

อนาคตจะมีประโยชน์อะไร ถ้าสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วยกระเสาะกระแสะ

เปลี่ยนตัวเองให้สุขภาพดี ชีวิตปลอดโรค คุณทำได้

ปลูกในกระถาง ปลูกบนดาดฟ้า หรือในพื้นที่เล็กๆ

221 บาท
221 บาท

ร้อยพรรณพฤกษา : แคคตัส Cactus

ร้อยพรรณพฤกษา : แคคตัส Cactus
ร้อยพรรณพฤกษา : แคคตัส Cactus

ISBN : 9786167376776
ผู้เขียน : อาจารย์เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
สำนักพิมพ์ : เศรษฐศิลป์
จำนวนหน้า : 112 หน้า / ปกอ่อน / เนื้อในเป็นกระดาษอารต์มัน / สี่สีในเล่ม

แคคตัส เป็นพืชในกลุ่มของไม้อวบน้ำ จัดอยู่ในวงศ์ CACTACEAE มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกา โดยมี "หนาม" หรือ "ขนแข็ง" เรียงตามแนวซี่หรือสันสูงของลำต้น เพื่อลดการคายน้ำและพัฒนาลำต้น โดยบางชนิดที่ลำต้นจะสั้นลง อวบน้ำภายในลำต้นจะได้ถนอมน้ำไว้

135 บาท
135 บาท

Organic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่

Organic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่
Organic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่

Harmony Life Organic Farm

ISBN : 9786160416998
เขียน : Sho Oga
แปล : สุดารัตน์ เอื้อเปี่ยมมงคล
อื่นๆ :  168 หน้า /  14.3 x 21 ซม.

ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของคุณโช โอกะ (Sho Oga) ชาวญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์บนผืนแผ่นดินไทย ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยทำเกษตรมาก่อนมองเผินๆ คล้ายการอ่านเรื่องราวชีวิตของเกษตรกรผู้หนึ่ง

"หากแต่ในความเพลิดเพลินนั้นได้ ซึมซับแง่คิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ไว้ด้วยโดยไม่รู้ตัว "

158 บาท
158 บาท

มือใหม่รวยด้วยธุรกิจเกษตร

มือใหม่รวยด้วยธุรกิจเกษตร
มือใหม่รวยด้วยธุรกิจเกษตร

โดย : Mr.Farmer
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
อื่น : 216 หน้า

คู่มือสร้างรายได้ด้วยธุรกิจเกษตรในแบบที่ใครๆก็ทำได้!!

ทำอาชีพเกษตรก็รวยได้!!

170 บาท
170 บาท
Syndicate content