เสริมความรู้สำหรับเด็ก/อัจฉริยะปั้นได้

เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี • บ้านอุ่นรัก

เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี • บ้านอุ่นรัก
เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี • บ้านอุ่นรัก

My First Book Of The Home

ISBN : 3900010018903
เรื่อง : Chiara Piroddi
ภาพประกอบ : Agnese Baruzzi
แปล : ณิชาภัทร กุลประเสริฐ
อื่นๆ : พร้อมสติ๊กเกอร์แสนวิเศษกว่า 100 ชิ้น!

แบบฝึกหัดเล่มนี้
อัดแน่นไปด้วยเกมและกิจกรรมที่จะทำให้
เด็ก ๆ ได้รู้จัก “บ้าน” มากขึ้น สนุกไปกับรูปร่าง สีสัน
การตัดแปะรูปภาพ และติดสติ๊กเกอร์มากมาย

131 บาท
131 บาท

เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี • ร่างกายของเรา

เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี • ร่างกายของเรา
เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี • ร่างกายของเรา

My First Book Of The Human Body

ISBN : 3900010018880
เรื่อง : Chiara Piroddi
ภาพประกอบ : Agnese Baruzzi
แปล : ณิชาภัทร กุลประเสริฐ
อื่นๆ : พร้อมสติ๊กเกอร์แสนวิเศษกว่า 90 ชิ้น!

แบบฝึกหัดเล่มนี้
อัดแน่นไปด้วยเกมและกิจกรรมที่จะทำให้
เด็ก ๆ ได้รู้จักร่างกายมนุษย์ สนุกไปกับเส้นสาย รูปร่าง สีสัน
การตัดแปะรูปภาพ และติดสติ๊กเกอร์มากมาย

131 บาท
131 บาท

เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี • ฤดูกาล

เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี • ฤดูกาล
เรียนรู้แนวมอนเตสซอรี • ฤดูกาล

My First Book Of The Seasons

ISBN : 3900010018897
เรื่อง : Chiara Piroddi
ภาพประกอบ : Agnese Baruzzi
แปล : วิชุดา โอภาสโศภณ
อื่นๆ : พร้อมสติ๊กเกอร์แสนวิเศษกว่า 80 ชิ้น!

แบบฝึกหัดเล่มนี้
อัดแน่นไปด้วยเกมและกิจกรรมที่จะทำให้
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ สนุกไปกับเส้นสาย รูปร่าง สีสัน
การตัดแปะรูปภาพ และติดสติ๊กเกอร์มากมาย

131 บาท
131 บาท
Syndicate content