Jamsai - แจ่มใส

Jamsai / แจ่มใส

ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 05

ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 05
ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 05

ISBN : 9786160627813
โดย : โม่ซั่งเหรินหรูอวี้
แปล : เบบี้นาคราช
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : 624 หน้า

449 บาท
449 บาท

สามีข้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว เล่ม 01

สามีข้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว เล่ม 01
สามีข้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว เล่ม 01

ISBN : 9786160627844
โดย : ฉางโกวลั่วเยวี่ย
แปล : อวี้
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : 472 หน้า

ชาติหนึ่ง ‘เจียงชิงหว่าน’ เคยเป็นภรรยารักของ ‘ชุยจี้หลิง’
แต่นางกลับถูกสามีที่รักยิ่งหักหลัง ด้วยการไปมีสัมพันธ์กับสหายรักของนางจนมีบุตร
และยังส่งนางไปเป็นสตรีบรรณาการของฮ่องเต้ชรา
จวบจนห้วงสุดท้ายของชีวิต ในใจนางก็ยังเคียดแค้นชิงชังเขา

359 บาท
359 บาท

สามีข้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว เล่ม 02

สามีข้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว เล่ม 02
สามีข้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว เล่ม 02

ISBN : 9786160627851
โดย : ฉางโกวลั่วเยวี่ย
แปล : อวี้
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : 488 หน้า

‘เจียงชิงหว่าน’ มุ่งหมายว่าจะช่วยเหลือมารดารักษาตำแหน่งนายหญิง และใช้ชีวิตอย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อน
หากสุดท้ายนางยังคงเลี่ยงการแต่งงานไม่ได้ นางก็จะแล้วแต่การตัดสินใจของครอบครัว
จะไม่เอาแต่ใจตนเหมือนในชาติก่อนที่รักคนผิดอีก!

359 บาท
359 บาท

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม เล่ม 04

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม เล่ม 04
หมอหญิงพลิกธรรมเนียม เล่ม 04

ISBN : 9786160627660
โดย : อวี่จิ๋วฮวา ( 雨久花 / Yu Jiu Hua )
แปล : พริกหอม
สำนักพิมพ์ : JAMSAI
อื่นๆ : 512 หน้า

เมื่อ ‘หลวนอวิ๋นชู’ ตื่นขึ้นมา นางก็พบว่าตนเองไม่มีสิทธิ์แม้แต่เลือกเจ้าบ่าว
ในโลกใบนี้นางกลายเป็นหญิงม่ายที่สามีเพิ่งตายหลังแต่งงานได้เพียงสามวัน!
อีกทั้งตระกูลสามียังคาดหวังให้นาง ‘ครองพรหมจรรย์’
เพื่อซุ้มประตูสรรเสริญกิเลนห้าช่องทั้งที่นางยังไม่เคยผ่านการเข้าหอนั่นด้วย!

386 บาท
386 บาท

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม เล่ม 03

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม เล่ม 03
หมอหญิงพลิกธรรมเนียม เล่ม 03

ISBN : 9786160627653
โดย : อวี่จิ๋วฮวา ( 雨久花 / Yu Jiu Hua )
แปล : พริกหอม
สำนักพิมพ์ : JAMSAI
อื่นๆ : 520 หน้า

เมื่อ ‘หลวนอวิ๋นชู’ ตื่นขึ้นมา นางก็พบว่าตนเองไม่มีสิทธิ์แม้แต่เลือกเจ้าบ่าว
ในโลกใบนี้นางกลายเป็นหญิงม่ายที่สามีเพิ่งตายหลังแต่งงานได้เพียงสามวัน!
อีกทั้งตระกูลสามียังคาดหวังให้นาง ‘ครองพรหมจรรย์’
เพื่อซุ้มประตูสรรเสริญกิเลนห้าช่องทั้งที่นางยังไม่เคยผ่านการเข้าหอนั่นด้วย!

386 บาท
386 บาท

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม เล่ม 02

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม เล่ม 02
หมอหญิงพลิกธรรมเนียม เล่ม 02

ISBN : 9786160627646
โดย : อวี่จิ๋วฮวา ( 雨久花 / Yu Jiu Hua )
แปล : พริกหอม
สำนักพิมพ์ : JAMSAI
อื่นๆ : 520 หน้า

เมื่อ ‘หลวนอวิ๋นชู’ ตื่นขึ้นมา นางก็พบว่าตนเองไม่มีสิทธิ์แม้แต่เลือกเจ้าบ่าว
ในโลกใบนี้นางกลายเป็นหญิงม่ายที่สามีเพิ่งตายหลังแต่งงานได้เพียงสามวัน!
อีกทั้งตระกูลสามียังคาดหวังให้นาง ‘ครองพรหมจรรย์’
เพื่อซุ้มประตูสรรเสริญกิเลนห้าช่องทั้งที่นางยังไม่เคยผ่านการเข้าหอนั่นด้วย!

386 บาท
386 บาท

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม เล่ม 01

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม เล่ม 01
หมอหญิงพลิกธรรมเนียม เล่ม 01

ISBN : 9786160627639
โดย : อวี่จิ๋วฮวา ( 雨久花 / Yu Jiu Hua )
แปล : พริกหอม
สำนักพิมพ์ : JAMSAI
อื่นๆ : 504 หน้า

เมื่อ ‘หลวนอวิ๋นชู’ ตื่นขึ้นมา นางก็พบว่าตนเองไม่มีสิทธิ์แม้แต่เลือกเจ้าบ่าว
ในโลกใบนี้นางกลายเป็นหญิงม่ายที่สามีเพิ่งตายหลังแต่งงานได้เพียงสามวัน!
อีกทั้งตระกูลสามียังคาดหวังให้นาง ‘ครองพรหมจรรย์’
เพื่อซุ้มประตูสรรเสริญกิเลนห้าช่องทั้งที่นางยังไม่เคยผ่านการเข้าหอนั่นด้วย!

386 บาท
386 บาท

ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 04

ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 04
ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 04

ISBN : 9786160627752
โดย : โม่ซั่งเหรินหรูอวี้
แปล : เบบี้นาคราช
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : 656 หน้า

467 บาท
467 บาท

Unrequited Love... ระยะแอบรัก เล่ม 01 - 02

Unrequited Love... ระยะแอบรัก เล่ม 01 - 02
Unrequited Love... ระยะแอบรัก เล่ม 01 - 02Unrequited Love... ระยะแอบรัก เล่ม 01 - 02

ISBN : 9786160627783
โดย : ปาเยวี่ยฉางอัน
แปล : ลู่เผิ่งฮวา
สำนักพิมพ์ : แจ่มใสวิทเลิฟ (jamsai with love)
อื่นๆ : เล่ม 1 จำนวน 448 หน้า / เล่ม 2 จำนวน 552 หน้า

782 บาท
782 บาท

ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 03

ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 03
ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 03

ISBN : 9786160627745
โดย : โม่ซั่งเหรินหรูอวี้
แปล : เบบี้นาคราช
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : 656 หน้า

467 บาท
467 บาท

ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 02

ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 02
ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 02

ISBN : 9786160627738
โดย : โม่ซั่งเหรินหรูอวี้
แปล : เบบี้นาคราช
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : 680 หน้า

485 บาท
485 บาท

ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 01

ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 01
ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ เล่ม 01

ISBN : 9786160627721
โดย : โม่ซั่งเหรินหรูอวี้
แปล : เบบี้นาคราช
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : 656 หน้า

ผู้อื่นย้อนเวลาไปเป็นฮองเฮา เป็นองค์หญิง เป็นบุตรสาวขุนนางสูงส่ง
ทว่านางกลับย้อนเวลามาเป็น "ชะมดเช็ด" 
สวรรค์! นี่ใช่มีอะไรผิดพลาดไปหรือไม่

467 บาท
467 บาท

รัตติกาลซ่อนกล เล่ม 04

รัตติกาลซ่อนกล เล่ม 04
รัตติกาลซ่อนกล เล่ม 04

ISBN : 9786160627547
โดย : หนิงหล่ง (凝離)
แปล : Singin' in the Rain
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : - หน้า

323 บาท
323 บาท

รัตติกาลซ่อนกล เล่ม 03

รัตติกาลซ่อนกล เล่ม 03
รัตติกาลซ่อนกล เล่ม 03

ISBN : 9786160627530
โดย : หนิงหล่ง (凝離)
แปล : Singin' in the Rain
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : 448 หน้า

323 บาท
323 บาท

ทิวาหลอมทราย

ทิวาหลอมทราย
ทิวาหลอมทราย

ISBN : 9786160627509
โดย : ฉัตรฉาย
สำนักพิมพ์ : แจ่มใสเลิฟ (jamsai love)
อื่นๆ : 440 หน้า

เมื่อเพื่อนรักถูกสามีหักหลังไปแต่งงานใหม่
‘ธรณิน ศุจินทรา’ ดีไซเนอร์สาวสายฟาดจึงต้องยอมลงทุนสวมบทเป็น ‘นางร้าย’
เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับเพื่อน
แต่ใครจะคิดว่าเหตุการณ์ที่เธอไปพังงานวิวาห์ของสามีเพื่อนในครั้งนั้น
จะทำให้เธอได้พบกับแฟนเก่า... คนที่เธอเคยให้คำนิยามไว้ว่าเหมือน ‘อ้วกที่เคยถุยลงพื้น’
ซึ่งเธอจะไม่มีวันกลับไปกินอีกเด็ดขาด!

332 บาท
332 บาท

แสนชัง นิรันดร์รัก เล่ม 03

แสนชัง นิรันดร์รัก เล่ม 03
แสนชัง นิรันดร์รัก เล่ม 03

ISBN : 9786160627356
โดย : เผิงไหลเค่อ ( 蓬莱客 )
แปล : Honey Toast
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : 408 หน้า

'ซีเอ๋อร์' เป็นบุตรชายที่รักยิ่งของ 'มู่ฝูหลัน'
ถึงสามีจะเย็นชา พบหน้ากันนานทีปีหน
นางก็ไม่เคยนึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่อย่างใด
กระทั่งเกิดเหตุพลิกผัน ต้องมาเห็นบุตรชายปาดคอตายต่อหน้า
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้นางต่อหน้าบิดาเขา
ชั่วขณะนั้น...ความเกลียดชังเคียดแค้นที่ไม่เคยมีก็สลักลึกถึงจิตวิญญาณ!

323 บาท
323 บาท

แสนชัง นิรันดร์รัก เล่ม 02

แสนชัง นิรันดร์รัก เล่ม 02
แสนชัง นิรันดร์รัก เล่ม 02

ISBN : 9786160627349
โดย : เผิงไหลเค่อ ( 蓬莱客 )
แปล : Honey Toast
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : 408 หน้า

'ซีเอ๋อร์' เป็นบุตรชายที่รักยิ่งของ 'มู่ฝูหลัน'
ถึงสามีจะเย็นชา พบหน้ากันนานทีปีหน
นางก็ไม่เคยนึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่อย่างใด
กระทั่งเกิดเหตุพลิกผัน ต้องมาเห็นบุตรชายปาดคอตายต่อหน้า
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้นางต่อหน้าบิดาเขา
ชั่วขณะนั้น...ความเกลียดชังเคียดแค้นที่ไม่เคยมีก็สลักลึกถึงจิตวิญญาณ!

323 บาท
323 บาท

แสนชัง นิรันดร์รัก เล่ม 01

แสนชัง นิรันดร์รัก เล่ม 01
แสนชัง นิรันดร์รัก เล่ม 01

ISBN : 9786160627332
โดย : เผิงไหลเค่อ ( 蓬莱客 )
แปล : Honey Toast
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : 408 หน้า

'ซีเอ๋อร์' เป็นบุตรชายที่รักยิ่งของ 'มู่ฝูหลัน'
ถึงสามีจะเย็นชา พบหน้ากันนานทีปีหน
นางก็ไม่เคยนึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่อย่างใด
กระทั่งเกิดเหตุพลิกผัน ต้องมาเห็นบุตรชายปาดคอตายต่อหน้า
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้นางต่อหน้าบิดาเขา
ชั่วขณะนั้น...ความเกลียดชังเคียดแค้นที่ไม่เคยมีก็สลักลึกถึงจิตวิญญาณ!

323 บาท
323 บาท

ผู้เป็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข้าผู้เดียว เล่ม 07

ผู้เป็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข้าผู้เดียว เล่ม 07
ผู้เป็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข้าผู้เดียว เล่ม 07

ISBN : 9786160627325
โดย : เอ๋อเหมย ( 峨嵋 )
แปล : ถังเจวียน
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส
อื่นๆ : 544 หน้า

404 บาท
404 บาท

ผู้เป็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข้าผู้เดียว เล่ม 06

ผู้เป็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข้าผู้เดียว เล่ม 06
ผู้เป็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข้าผู้เดียว เล่ม 06

ISBN : 9786160627318
โดย : เอ๋อเหมย ( 峨嵋 )
แปล : ถังเจวียน
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส มากกว่ารัก
อื่นๆ : 448 หน้า

ฝ่าฟันออกจากสนามรบเก่าว่ายากเย็นแล้ว การจะกลับไปเป็นประมุขสกุลซูยิ่งยากเย็นกว่า!

ซูเพียนจื่อต้องการเป็นประมุข เพื่อหลุดพ้นจากพลังสะกดทางสายโลหิต
ได้กุมชะตาชีวิตตนเอง อยู่หรือตายไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาสั่ง
ทว่ากว่านางจะตัดใจขโมยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหนึ่งก็สายเกินไปเสียแล้ว
ศิลาร้อยสมุนไพรของอวิ๋นชิงอิ่งถูกขโมยไปซะก่อน

323 บาท
323 บาท
Syndicate content