สารคดี - ประวัติศาสตร์

100 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา

100 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา
100 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา

ISBN : 9789742898014
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ
ภาพ : อโณทัย องกิตติกุล
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ Comics Smart Gang!
อื่นๆ : 139 หน้า

หนังสือ “100 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา” เป็นหนึ่งในหนังสือชุด”ร้อยเรื่องน่ารู้ในอาเซียน” ว่าด้วยเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศเวียดนาม หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เนื้อหาแบ่งออกเป็นสิบบท แต่ละบทจะกล่าวถึงเวียดนามในด้านต่างๆ แยกย่อยออกไปอีกสิบข้อ ดังต่ออย่างสารบัญต่อไปนี้

สารบัญ 

125 บาท
125 บาท

ยักษ์เบ็งกาอัลกับกระจงเปลันตุ๊ก ชุดตำนานพื้นบ้าน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ยักษ์เบ็งกาอัลกับกระจงเปลันตุ๊ก ชุดตำนานพื้นบ้าน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ยักษ์เบ็งกาอัลกับกระจงเปลันตุ๊ก ชุดตำนานพื้นบ้าน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ISBN : 9786167246499
โดย : สรีชา ประติมา
สำนักพิมพ์ : สายรุ้ง
อื่นๆ : 28 หน้า 

ชุดตำนานพื้นบ้าน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ตำนานพื้นบ้านยักษ์เบ็งกาอัลกับกระจงเปลันดุ๊ก

เรียนรู้เกร็ดชีวิต วิถีคิด เข้าใจอาเซียน : อินโดนีเซีย
ผ่านเรื่องเล่าสนุกสนาน ตำนานพื้นบ้านของประเทศอินโดนีเซีย
เสริมสร้างจินตนาการ พร้อมเกร็ดความรู้ ต่อยอดความเข้าใจ

90 บาท
90 บาท

พญาแถนกับกำเนิดบั้งไฟ ชุดตำนานพื้นบ้าน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พญาแถนกับกำเนิดบั้งไฟ ชุดตำนานพื้นบ้าน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พญาแถนกับกำเนิดบั้งไฟ ชุดตำนานพื้นบ้าน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ISBN : 9786167246475
โดย : สรีชา ประติมา
สำนักพิมพ์ : สายรุ้ง
อื่นๆ : 28 หน้า 

ชุดตำนานพื้นบ้าน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตำนานพื้นบ้านพญาแถนกับกำเนิดบั้งไฟ

เรียนรู้เกร็ดชีวิต วิถีคิด เข้าใจอาเซียน : ลาว  ผ่านเรื่องเล่าสนุกสนาน ตำนานพื้นบ้านของประเทศลาว เสริมสร้างจินตนาการ พร้อมเกร็ดความรู้ ต่อยอดความเข้าใจ ภาพประกอบงดงาม

90 บาท
90 บาท

คติพจน์ 4 ยอดผู้นำจีน

คติพจน์ 4 ยอดผู้นำจีน
คติพจน์ 4 ยอดผู้นำจีน

ISBN : 9786167246581
โดย : บุญศักดิ์ แสงระวี
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่นๆ : 168 หน้า 

คัดสรร รวบรวมจากข้อเขียน คำกล่าวรายงาน คำปราศรัย และข้อคิดเห็นของ 4 ยอดผู้นำจีน เหมาเจ๋อตง เติ้งเสี่ยวผิง เจียงเจ้อหมิน หูจิ่นเทา ใน 6 หัวข้อคือ

99 บาท
99 บาท

ชุดความรู้คู่ห้องสมุด - เรื่องเล่าสัตว์โลกดึกดำบรรพ์

ชุดความรู้คู่ห้องสมุด - เรื่องเล่าสัตว์โลกดึกดำบรรพ์
ชุดความรู้คู่ห้องสมุด - เรื่องเล่าสัตว์โลกดึกดำบรรพ์

ISBN : 9786167133294
โดย : สายป่าน
วาดภาพ : อนุสร รอดสุข
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่นๆ : 112 หน้า 

89 บาท
89 บาท

ประวัติศาสตร์จีน ฉบับการ์ตูน 09 : วีรชนชาวฮั่น (ฉบับการ์ตูน)

ประวัติศาสตร์จีน ฉบับการ์ตูน 09 : วีรชนชาวฮั่น (ฉบับการ์ตูน)
ประวัติศาสตร์จีน ฉบับการ์ตูน 09 : วีรชนชาวฮั่น (ฉบับการ์ตูน)

Reappear Chinese History Series (Comic Version) - The World of Han Dynasty

ซีรี่ย์ 30 เล่ม ยิ่งใหญ่อลังการ เปิดหน้าประวัติศาสตร์ด้วยเรื่องราวคลาสสิค ตั้งแต่ยุคบรรพกาลจนถึงอวสานราชวงศ์ชิง

เรียบเรียง : จางอู่ซุ่น (Zhang Wushun)
ภาพประกอบ : ชุนเจียอวี้ (Sun Jiayu)
ผู้แปล : ปรียาภรณ์ มีทอง (Priyaphon Mithong)
อื่นๆ : 160 หน้า / สี่สีในเล่ม

243 บาท
243 บาท

100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์

100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์
100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์

ISBN : 9789742898236
โดย : อังคณา ทองพูล
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ Comics Smart Gang!
อื่นๆ : 163 หน้า

หนังสือ “100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์” เป็นหนึ่งในหนังสือชุด”ร้อยเรื่องน่ารู้ในอาเซียน” ว่าด้วยเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศเวียดนาม หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เนื้อหาแบ่งออกเป็นสิบบท แต่ละบทจะกล่าวถึงเวียดนามในด้านต่างๆ แยกย่อยออกไปอีกสิบข้อ ดังต่ออย่างสารบัญต่อไปนี้

สารบัญ 

125 บาท
125 บาท

100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน

100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน
100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน

ISBN : 9789742898229
โดย : อาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ Comics Smart Gang!
อื่นๆ : 147 หน้า

หนังสือ “100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน” เป็นหนึ่งในหนังสือชุด”ร้อยเรื่องน่ารู้ในอาเซียน” ว่าด้วยเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศลาว หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เนื้อหาแบ่งออกเป็นสิบบท แต่ละบทจะกล่าวถึงลาวในด้านต่างๆ แยกย่อยออกไปอีกสิบข้อ ดังต่ออย่างสารบัญต่อไปนี้

สารบัญ 

125 บาท
125 บาท

100 เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์

100 เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์
100 เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์

ISBN : 9789742897970
โดย : อิสราพร โพธิ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ Comics Smart Gang!
อื่นๆ : 163 หน้า

หนังสือ “100 เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์” เป็นหนึ่งในหนังสือชุด”ร้อยเรื่องน่ารู้ในอาเซียน” ว่าด้วยเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศเวียดนาม หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เนื้อหาแบ่งออกเป็นสิบบท แต่ละบทจะกล่าวถึงเวียดนามในด้านต่างๆ แยกย่อยออกไปอีกสิบข้อ ดังต่ออย่างสารบัญต่อไปนี้

สารบัญ 

125 บาท
125 บาท

100 เรื่องน่ารู้ในลาว

100 เรื่องน่ารู้ในลาว
100 เรื่องน่ารู้ในลาว

ISBN : 9789742898007
โดย : ขนิษฐา โตเลี้ยง และ สุวิมล อุตอามาตย์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ Comics Smart Gang!
อื่นๆ : 139 หน้า

หนังสือ “100 เรื่องน่ารู้ในลาว” เป็นหนึ่งในหนังสือชุด”ร้อยเรื่องน่ารู้ในอาเซียน” ว่าด้วยเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศลาว หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เนื้อหาแบ่งออกเป็นสิบบท แต่ละบทจะกล่าวถึงลาวในด้านต่างๆ แยกย่อยออกไปอีกสิบข้อ ดังต่ออย่างสารบัญต่อไปนี้

สารบัญ 

125 บาท
125 บาท

100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม

100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม
100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม

ISBN : 9789742897994
โดย : สุกัญญา มกราวุธ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ Comics Smart Gang!
อื่นๆ : 163 หน้า

หนังสือ “100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม” เป็นหนึ่งในหนังสือชุด”ร้อยเรื่องน่ารู้ในอาเซียน” ว่าด้วยเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศเวียดนาม หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เนื้อหาแบ่งออกเป็นสิบบท แต่ละบทจะกล่าวถึงเวียดนามในด้านต่างๆ แยกย่อยออกไปอีกสิบข้อ ดังต่ออย่างสารบัญต่อไปนี้

สารบัญ 

125 บาท
125 บาท

100 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์

100 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์
100 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์

ISBN : 9789742897987
โดย : ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ Comics Smart Gang!
อื่นๆ : 152 หน้า

หนังสือ “100เรื่องน่ารู้ในพม่า” เป็นหนึ่งในหนังสือชุด”ร้อยเรื่องน่ารู้ในอาเซียน” ว่าด้วยเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศพม่า หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เนื้อหาแบ่งออกเป็นสิบบท แต่ละบทจะกล่าวถึงพม่าในด้านต่างๆ แยกย่อยออกไปอีกสิบข้อ ดังต่ออย่างสารบัญต่อไปนี้...

สารบัญ 

125 บาท
125 บาท

สามก๊ก ฉบับ ดราม่า

สามก๊ก ฉบับ ดราม่า
สามก๊ก ฉบับ ดราม่า

ISBN : 9786167446691
โดย : สมบัติ สวางควัฒน์
สำนักพิมพ์ : ก้าวแรก
อื่นๆ : 208 หน้า

“สามก๊กฉบับดราม่า” 

อ่าน “สามก๊ก” เพื่อต่อยอดความคิด  เปิดมุมมองที่แตกต่างในฉบับ “ดราม่า”

152 บาท
152 บาท

อัจฉริยะผู้พลิกโลก

อัจฉริยะผู้พลิกโลก
อัจฉริยะผู้พลิกโลก

ISBN : 9786167446653
โดย : สาละ บุญคง
สำนักพิมพ์ : ก้าวแรก
อื่นๆ : 296 หน้า

198 บาท
198 บาท

ไขแฟ้มลับคดีสังหารผู้นำโลก

ไขแฟ้มลับคดีสังหารผู้นำโลก
ไขแฟ้มลับคดีสังหารผู้นำโลก

World's Greatest Leaders Deaths That Shocked The World!

ISBN : 9786162921841
โดย : ธีระวุฒิ ปัญญา
สำนักพิมพ์ : GoodLife Publishing
อื่นๆ : 128 หน้า

เชื่อไหม ผู้นำประเภทที่สามารถเปลี่ยนโลกได้แบบพลิกฝ่ามือจำนวนไม่น้อย ต้องจบชีวิตลงด้วยการ "ถูกลอบสังหาร" ต้องสังเวยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยชีวิต กลายเป็นบันทึกเลือดในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกที่ไม่มีวันจะสิ้นสุด ตราบใดที่ "อำนาจ" และ "เงินตรา" ยังเป็นเหยื่อที่แสนโอชะสำหรับมนุษย์ทุกคน

108 บาท
108 บาท

นวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์

นวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์
นวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์

ISBN : 9786160412792
โดย : ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล
อื่น ๆ : 208 หน้า /  14.3 x 21 ซม.

158 บาท
158 บาท

ลิ้นชักเกร็ดเก่า

ลิ้นชักเกร็ดเก่า
ลิ้นชักเกร็ดเก่า

Miscellanies In The Drawers

ISBN : 9789749237229
โดย : เอนก นาวิกมูล (Anake Nawigamune)
สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
อื่นๆ : 304 หน้า

ประมวลเกร็ดเก่า ภาพเก่า อ่านเล่นเพลินๆ เหมาะสำหรับห้องสมุด และนักอ่านทุกชั้นวัย

198 บาท
198 บาท

เมื่อคิดให้ดีไทยนี้ฉลาด

เมื่อคิดให้ดีไทยนี้ฉลาด
เมื่อคิดให้ดีไทยนี้ฉลาด

เรื่อง : ดร.ไสว บุญมา
สำนักพิมพ์ : PostBooks
อื่นๆ : 120 หน้า 

บทวิจารณ์เรียกสติกลางสถานการณ์วิกฤติ กระตุกให้ฉุกคิดสู่หนทางหลุดพ้นจากภาวะไร้ปัญญาโดยพลัน

108 บาท
108 บาท

คดีปราสาทพระวิหาร (ภาค 2)

คดีปราสาทพระวิหาร (ภาค 2)
คดีปราสาทพระวิหาร (ภาค 2)

โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : โปร-วิชั่น เอนเตอร์เทนเม้นท์
อื่นๆ : 248 หน้า 

คดีประวัติศาสตร์ระดับโลก

"เผยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายอย่างละเอียดที่คนไทยต้องรู้ กรณีกัมพูชาวางแผนยึดแผ่นดินไทย โดยอาศัยศาลโลกเป็นเครื่องมมือ"

ไทยจะเสียดินแดน 4.6 ตารางกิโลเมตร ให้เขมรหรือไม่?

"...ได้ปราสาทยังไม่พอ ยังจะขอแผ่นดินทอง หยุดนะ อย่าผยอง น้ำตาน้องจะนองเมือง..."

135 บาท
135 บาท

ครอบครัวอาเซียน

ครอบครัวอาเซียน
ครอบครัวอาเซียน

โดย : ฝ่ายวิชาการนกฮูก
สำนักพิมพ์ : นกฮูก
อื่นๆ : 160 หน้า / สี่สี

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations : ASEAN) ที่ใครหลายคนต่างพูดถึงนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 10 ประเทศ โดยมีประเทศที่เป็นเสาหลักในการก่อตั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และไทย ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 

   การร่วมมือในกรอบของอาเซียน มีสาระสำคัญ 3 เสาหลัก คือ

170 บาท
170 บาท
Syndicate content