สารคดี - ประวัติศาสตร์

ชุดอาเซียนมูฟ : หาความหมายความเป็นชาติผ่าน เพลงอาเซียน

ชุดอาเซียนมูฟ : หาความหมายความเป็นชาติผ่าน เพลงอาเซียน
ชุดอาเซียนมูฟ : หาความหมายความเป็นชาติผ่าน เพลงอาเซียน

โดย : ประพนธ์ เรืองณรงค์และคณะ
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 135 หน้า

เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องบทเพลงของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ พร้อมภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม

แต่ละประเทศจะยกบทเพลงขึ้นมาสองเพลง ได้แก่ เพลงชาติ และเพลงยอดนิยม มีการถอดความหมายแบบวรรคต่อวรรค ขยายความและตีความเนื้อหาส่วนที่สำคัญ ทำให้เข้าใจประเทศต่างๆ ได้โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อ

117 บาท
117 บาท

รู้จริง รู้ลึก มหากาพย์พระวิหาร : จุดจบ หรือจุดเริ่มต้นความขัดแย้ง

รู้จริง รู้ลึก มหากาพย์พระวิหาร : จุดจบ หรือจุดเริ่มต้นความขัดแย้ง
รู้จริง รู้ลึก มหากาพย์พระวิหาร : จุดจบ หรือจุดเริ่มต้นความขัดแย้ง

โดย : ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
สำนักพิมพ์ : สี่พระยาการพิมพ์
อื่นๆ : 165 หน้า / เดลินิวส์

ผู้เขียนได้รวมบทความที่ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็นตอนๆมาจนจบ และเมื่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินคดี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ผู้เขียน ก็ได้ สรุปคำพิพากษาดังกล่าวมาลงไว้ด้วยแล้ว

179 บาท
179 บาท

รัฐประหารยึดบัลลังก์กษัตริย์บนแผ่นดินอยุธยา

รัฐประหารยึดบัลลังก์กษัตริย์บนแผ่นดินอยุธยา
รัฐประหารยึดบัลลังก์กษัตริย์บนแผ่นดินอยุธยา

ISBN : 9786161521608
โดย : เพลิง  ภูผา
สำนักพิมพ์ : เจ้าพระยา
อื่นๆ : 192 หน้า

ในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงอำนาจเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และหลายครั้งก็ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศเป็นอย่างมาก รัฐประหารยึดบัลลังก์กษัตริย์บนแผ่นดินอยุธยาเล่มนี้นั้นได้รวบรวมและศึกษาเหตการณ์ต่างๆ เหล่านี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับคนในรุ่นหลังต่อไป

 

149 บาท
149 บาท

ชีวิตลูกประดู่ บันทึกความทรงจำของพลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์

ชีวิตลูกประดู่ บันทึกความทรงจำของพลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์
ชีวิตลูกประดู่ บันทึกความทรงจำของพลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์

รหัสสินค้า : 9786160010967
โดย : พลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์
สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
อื่นๆ : 376 หน้า

ครูแชนได้รวบรวมอัตชีวประวัติของท่าน ตั้งแต่เกิดจนถึง พ.ศ.๒๔๘๒ ไว้อย่างพิสดาร...
243 บาท
243 บาท

อ่านกลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมโจโฉ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

อ่านกลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมโจโฉ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
อ่านกลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมโจโฉ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISBN : 9786167446820
โดย : สาละ บุญคง
สำนักพิมพ์ :  ก้าวแรก
อื่นๆ : 232 หน้า

“โจโฉ” คือบุคคลในประวัติศาสตร์จีนที่มีตัวตนอยู่จริง อุปนิสัย การวางอุบาย รวมทั้งหลักการในการดำเนินชีวิตของเขาจึงเป็นสิ่งอันมีคุณค่า ที่คนรุ่นหลังเช่นเราๆ ท่านๆ ควรจะนำมาศึกษา และปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแต่ละวัน

162 บาท
162 บาท

อ่านยุทธวิธีกลศึกขงเบ้ง (พิมพ์ครั้งที่ 2)

อ่านยุทธวิธีกลศึกขงเบ้ง (พิมพ์ครั้งที่ 2)
อ่านยุทธวิธีกลศึกขงเบ้ง (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISBN : 9786167446837
โดย : สาละ บุญคง
สำนักพิมพ์ : ก้าวแรก
อื่นๆ : 328 หน้า

212 บาท
212 บาท

เสน่ห์ภาษาลาว

เสน่ห์ภาษาลาว
เสน่ห์ภาษาลาว

โดย : พิษณุ จันทร์วิทัน
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์ สารคดี
อื่นๆ : 216 หน้า

ในวาระที่ไทยและลาวจะเข้าร่วมสู่การเป็น ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2556 นี้ ปรารถนาว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนเล็กๆ ในการสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ชิดอย่างลาว

ปัจจุบัน พิษณุ จันทร์วิทัน เป็นเอกอัครราชฑูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้เวลาว่างจากงานราชการเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเรื่องสั้น

198 บาท
198 บาท

ชุด The Asean Way : ฟิลิปปินส์

ชุด The Asean Way : ฟิลิปปินส์
ชุด The Asean Way : ฟิลิปปินส์

ISBN : 9786160416431
ผู้เขียน : จิตติมา คิ้มสุขศรี
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า

การรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

122 บาท
122 บาท

ชุด The Asean Way : เมียนมาร์

ชุด The Asean Way : เมียนมาร์
ชุด The Asean Way : เมียนมาร์

ISBN : 9786160416417
ผู้เขียน : ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า

ประชาคมอาเซียนคือ การรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

122 บาท
122 บาท

อ่านยุทธวิธีเล่าปี่

อ่านยุทธวิธีเล่าปี่
อ่านยุทธวิธีเล่าปี่

ISBN : 9786167446783
โดย : กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
สำนักพิมพ์ : ก้าวแรก
อื่นๆ : 240 หน้า

167 บาท
167 บาท

เล่ห์ขุนศึกสามก๊ก

เล่ห์ขุนศึกสามก๊ก
เล่ห์ขุนศึกสามก๊ก

ISBN : 9786167446790
โดย : สาละ บุญคง
สำนักพิมพ์ : ก้าวแรก
อื่นๆ : 272 หน้า

180 บาท
180 บาท

ประวัติศาสตร์จีน ฉบับการ์ตูน 11 : เพลิงศึกที่ผาแดง (ฉบับการ์ตูน)

ประวัติศาสตร์จีน ฉบับการ์ตูน 11 : เพลิงศึกที่ผาแดง (ฉบับการ์ตูน)
ประวัติศาสตร์จีน ฉบับการ์ตูน 11 : เพลิงศึกที่ผาแดง (ฉบับการ์ตูน)

Reappear Chinese History Series (Comic Version) - The World of Han Dynasty

ซีรี่ย์ 30 เล่ม ยิ่งใหญ่อลังการ เปิดหน้าประวัติศาสตร์ด้วยเรื่องราวคลาสสิค ตั้งแต่ยุคบรรพกาลจนถึงอวสานราชวงศ์ชิง

เรียบเรียง : จางอู่ซุ่น (Zhang Wushun)
ภาพประกอบ : ชุนเจียอวี้ (Sun Jiayu)
ผู้แปล : อังศุธร จ้าวกวีพงศ์
อื่นๆ : 132 หน้า / สี่สีในเล่ม

189 บาท
189 บาท

เด็กไทยเข้าใจอาเซียน

เด็กไทยเข้าใจอาเซียน
เด็กไทยเข้าใจอาเซียน

โดย : ปวีณา จับแก้ว
สำนักพิมพ์ : IQ Plus
หน้า : 80 หน้า / สีสีในเล่ม

140 บาท
140 บาท

ก้าวทันอาเซียน

ก้าวทันอาเซียน
ก้าวทันอาเซียน

โดย : -
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis)
อื่นๆ : 120 หน้า / สี่สีในเล่ม

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนที่คนไทยต้องรู้

เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

122 บาท
122 บาท

ความรู้รอบตัวทั่วโลก : Much More Than History

ความรู้รอบตัวทั่วโลก : Much More Than History
ความรู้รอบตัวทั่วโลก : Much More Than History

โดย : Rose Uy
Illustrations by : Viola Massarenti
แปล : ยุทธนา อัศวเจษฎากุล
สำนักพิมพ์ : mis
อื่นๆ : 190 หน้า / สี่สีในเล่ม

2 ภาษา อังกฤษ - ไทย ในเล่มเดียว

เสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เหตุการณ์ สถานที่ และบุคคลสำคัญของโลก ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย และ แอฟริกา

Bits and Pieces of History and Geography for Children

135 บาท
135 บาท

จากดอยยาวถึงภูผาจิ

จากดอยยาวถึงภูผาจิ
จากดอยยาวถึงภูผาจิ

ISBN : 9786163873385
โดย : จันทนา ฟองทะเล
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
อื่นๆ : 235 หน้า / สารคดีลำดับที่ 67

บันทึกประวัติศาสตร์การเดินทางของหนุ่มสาวแห่งเดือนตุลา

176 บาท
176 บาท

ชุด The Asean Way : อินโดนีเซีย

ชุด The Asean Way : อินโดนีเซีย
ชุด The Asean Way : อินโดนีเซีย

ISBN : 9786160416424
ผู้เขียน : สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า

ประชาคมอาเซียนคือ
การรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง
จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก
ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน
เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

122 บาท
122 บาท

ชุด The Asean Way : ลาว

ชุด The Asean Way : ลาว
ชุด The Asean Way : ลาว

ISBN : 9786160413935
ผู้เขียน : ขนิษฐา คันธะวิชัย
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า

ประชาคมอาเซียนคือ
การรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง
จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก
ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน
เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

122 บาท
122 บาท

ชุด The Asean Way : สิงคโปร์

ชุด The Asean Way : สิงคโปร์
ชุด The Asean Way : สิงคโปร์

ISBN : 9786160414949
ผู้เขียน : ณัฐพจน์ ยืนยง
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า

ประชาคมอาเซียนคือ
การรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง
จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก
ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน

122 บาท
122 บาท

อาถรรพ์แห่งนครวัด

อาถรรพ์แห่งนครวัด
อาถรรพ์แห่งนครวัด

ISBN : 9786163359964
เรื่อง : พลเอก ประสาร เปรมะสกุล
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 444 หน้า

โดยโองการแห่ง...วระบาทกัมรเตงกันตวญอัญศรีสุริยวรรมันเทวะ ได้ทรงมีมานบัณฑูร โปรดให้สร้างปราสาท...ขึ้นในบริเวณพื้นที่ราบทางด้านตะวันออกของปราสาทพนมบาเคง... ทรงมีพระประสงค์ ที่จะให้ปราสาทแห่งนี้ใหญ่โตโอฬาร เพื่อสำแดงพระเดชานุภาพ และเผยแผ่พระบารมีแห่งกัมวุวงศ์ ให้ปรากฎกำจรกรรจายไปทั่วทั้งภาคพื้นสุวรรณภูมิ...

243 บาท
243 บาท
Syndicate content