ศิลปะ

วาดเส้นพื้นฐาน

วาดเส้นพื้นฐาน

หนังสือประกอบการเรียนการสอนวาดเส้นขั้นพื้นฐาน อ่านง่าย เข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้ทันที

ISBN : 9786167133041
ผู้เขียน : อนันต์ ประภาโส

266 บาท
266 บาท

วาดเส้นภาพคนด้วยสีดินสอ

วาดเส้นภาพคนด้วยสีดินสอ

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจการวาดภาพคนเหมือน

ISBN : 9786167133010
ผู้เขียน : เจด็จ ชนะประสพ

126 บาท
126 บาท

การวาดภาพคนสำหรับงานสถาปัตย์และออกแบบภายใน

การวาดภาพคนสำหรับงานสถาปัตย์และออกแบบภายใน

HUMAN RENDERING FOR ARCHITECTS INTERIOR DESIGNERS AND BEGINNERS

เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการเสนอภาพ perspective งานออกแบบสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน-ภายนอก, ใช้ได้ทั้งงานจริง และเพื่อการศึกษา

ISBN : 9786117133022
ผู้เขียน : สมศักดิ์ มาลาวิโรจน์พันธุ์ / พัชรา ไท่กลาง

234 บาท
234 บาท

ประติมากรรมภาคปฏิบัติ

ประติมากรรมภาคปฏิบัติ

เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นำไปใช้ประกอบการศึกษาและประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพ

ISBN : 9786117133046
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัย ตะติยะ

234 บาท
234 บาท

คู่มือสอบเข้าต่อ ศิลปะ-ออกแบบ

คู่มือสอบเข้าต่อ ศิลปะ-ออกแบบ

อ่านก่อน รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน พร้อมภาพตัวอย่าง 250 ภาพ

ISBN : 9789745192263
ผู้เขียน : อนันต์ ประภาโส

315 บาท
315 บาท

เทคนิคการวาดภาพบุคคลสำคัญ

เทคนิคการวาดภาพบุคคลสำคัญ

ISBN / Barcode : 9789743487590
โดย :  ลาภ อำไรรัตน์

261 บาท
261 บาท

DRAWING พื้นฐานกับงานศิลปิน สำหรับเตรียมสอบเข้าสถาบันที่เปิดสอนทางศิลปะ

DRAWING พื้นฐานกับงานศิลปิน สำหรับเตรียมสอบเข้าสถาบันที่เปิดสอนทางศิลปะ

สำหรับเตรียมสอบเข้าสถาบันที่เปิดสอนทางด้านศิลปะ

ISBN / Barcode : 9789748354415
โดย :  อัครชา อัครบุตร
ผลงานวาดเส้นของศิลปินนักเดินทาง : อาจารย์สมบูรณ์ พวงดอกไม้

198 บาท
198 บาท

Sketch Design For Entrance

Sketch Design For Entrance

ISBN / Barcode : 9789747365122
โดย : นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ (Nuntawat Chaimanonart) and A-Le Paint Group

261 บาท
261 บาท

ศิลปะการเขียนภาพสีน้ำมัน (Oil Color Step By Step)

ศิลปะการเขียนภาพสีน้ำมัน (Oil Color Step By Step)

พื้นฐานการเขียนสีน้ำมันอย่างละเอียด  / ภาพเขียนสีน้ำมันบุคคลสำคัญต่างๆ

ISBN / Barcode : 9789748354354
โดย : เทอดศักดิ์ ไชยกาล

225 บาท
225 บาท

ศิลปะการปิดทอง

ศิลปะการปิดทอง

เคล็ดลับวิธีการปิดทองสมบูรณ์ที่สุด

ISBN / Barcode : 9789748354163
โดย : อาจารย์เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล

212 บาท
212 บาท

จิตรกรรมสีอะครีลิค

จิตรกรรมสีอะครีลิค

ศึกษาศิลปะผ่านประสบการณ์ของอาจารย์อนันต์ ประภาโส

ISBN / Barcode : 9789747357073
โดย : อาจารย์อนันต์ ประภาโส

495 บาท
495 บาท

Drawing เอนทรานซ์

Drawing เอนทรานซ์

เทคนิคการวาดเส้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง - หุ่นนิ่ง / หุ่นนิ่งพื้นฐาน / ภาพ Portrait / ภาพ Figure

ISBN / Barcode : 9789748354101
โดย : อาจารย์เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล

198 บาท
198 บาท
Syndicate content