ศิลปะ

สิงสาราสัตว์ ในป่าหิมพานต์ (ฉบับปรับปรุง)

สิงสาราสัตว์ ในป่าหิมพานต์ (ฉบับปรับปรุง)
สิงสาราสัตว์ ในป่าหิมพานต์ (ฉบับปรับปรุง)

ISBN : 9786164280748
โดย : ศิลปทรรศน์
สำนักพิมพ์ : วิจิตรศิลป์
อื่นๆ : 80 หน้า

ด้วยความมหัศจรรย์ของป่าหิมพานต์นี้เอง ทำให้ช่างศิลป์ไทยโบราณได้สร้างสรรค์รูปแบบของสัตว์ประหลาดเหล่านี้ให้มีรูปร่างงดงามได้อย่างน่าพิศวง นอกจากนี้ ยังได้วางรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการฝึกเขียนไว้อย่างละเอียด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด

81 บาท
81 บาท

ศิลปวัฒนธรรม Art&Culture Magazine

ศิลปวัฒนธรรม Art&Culture Magazine
ศิลปวัฒนธรรม Art&Culture Magazine

ISBN / Barcode : 600700002
โดย : -
ลิขสิทธิ์ : -
อื่นๆ : -

 

 

108 บาท
108 บาท

ทฤษฎีสี (ฉบับปรับปรุง)

ทฤษฎีสี (ฉบับปรับปรุง)
ทฤษฎีสี (ฉบับปรับปรุง)

ISBN : 9786164280595
โดย : สมภพ จงจิตต์ไพรา
สำนักพิมพ์ : วิจิตรศิลป์
อื่นๆ : 134 หน้า

     การจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทราวงศึกษาธิการ มีรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับทฤษฎีการใช้สี ทั้งในสาขางานวิจิตศิลป์ การออกแบบ  และคอมพิวเตอร์กราฟิก

216 บาท
216 บาท

CARTOON วาดสนุก (ฉบับปรับปรุง)

CARTOON วาดสนุก (ฉบับปรับปรุง)
CARTOON วาดสนุก (ฉบับปรับปรุง)

ISBN : 9786164280601
โดย : เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์
สำนักพิมพ์ : วิจิตรศิลป์
อื่นๆ : 160 หน้า

ศิลปะ มักทำให้สมองโล่ง อยากวาดอะไรก็ขีดๆ เขียนๆ ลงไป เดี๋ยวก็สวยได้เองค่ะ เผลอๆ จะหารายได้จากการวาดเล่นๆ แบบนี้ได้อีกด้วย ทั้สนุกมีความสุขและมีงานทำ ใครสนใจก็เตรียมหาสมุดเล่มโตๆ ดินสอ ปากกา ยสงลบ อุปกรณ์น้อยนิดเพียงเท่านี้ก็เริ่มเขียนการ์ตูนน่ารักๆ สไตล์ของตัวเองได้แล้ว จากนั้นก็เชิญเปิดหน้าต่อไป และเริ่มขีดๆ เขียนๆ กันได้เลยค่ะ

86 บาท
86 บาท

กลวิธีการเขียน ภาพจิตรกรรมไทย (ฉบับปรับปรุง)

กลวิธีการเขียน ภาพจิตรกรรมไทย (ฉบับปรับปรุง)
กลวิธีการเขียน ภาพจิตรกรรมไทย (ฉบับปรับปรุง)

ISBN : 9786164280441
โดย : ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
สำนักพิมพ์ : วิจิตรศิลป์
อื่นๆ : 224 หน้า / สี่สีในเล่ม

หนังสือเล่มนี้ แม้จะต้องใช้เวลายาวนานถึง  2 ปีเต็มก็ตาม หากแต่ถ้ามีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยต่อไปบ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาการเชิงอนุรักษ์แล้ว หวังเพียงเป็นทางเดินอีกเส้นทางหนึ่งที่เยาวชนรุ่นใหม่ได้ก้าวเดินฝึกหัด นำไปสู่การรักและใส่ใจต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

351 บาท
351 บาท

ทฤษฎี ความงาม

ทฤษฎี ความงาม
ทฤษฎี ความงาม

โดย : ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ (MBA Finance & Landscape Architecture Bach.)
สำนักพิมพ์ : Earn Concept
อื่นๆ : 187หน้า

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งต่างๆ ด้วยองค์ประกอบศิลป์

134 บาท
134 บาท

กระหนก นารี กระบี่ คชะ

กระหนก นารี กระบี่ คชะ
กระหนก นารี กระบี่ คชะ

ISBN : 9786164280304
โดย : นัฐประชา หงษ์สุวรรณ
สำนักพิมพ์ : วิจิตรศิลป์
อื่นๆ : 144 หน้า

หนังสือ "กระหนก นารี กระบี่ คชะ" เล่มนี้ ผู้เขียนได้พยายามเรียบเรียงเนื้อหาและภาพประกอบของการเขียนภาพแต่ละหมวดให้ครบถ้วนและเข้าใจง่ายมากที่สุด เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาศิลปไทยและเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาที่ถูกต้องต่อไป

207 บาท
207 บาท

วาดการ์ตูนง่ายๆภายในเล่มเดียว

วาดการ์ตูนง่ายๆภายในเล่มเดียว
วาดการ์ตูนง่ายๆภายในเล่มเดียว

ISBN : 9786164280298
โดย : จักรกฤษณ์ นิลทะสิน
สำนักพิมพ์ : วิจิตรศิลป์
อื่นๆ : 167 หน้า

หนังสือสอนวาดรูปการ์ตูนตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้น ซึ่งผู้ศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการวาดรูปการ์ตูนในระดับมืออาชีพได้ หนังสือเล่มนี้ใช้ระยะเวลาการทำงานนานร่วม 2 ปี การค้นคว้าหาข้อมูลเป็นเรื่องยากลำบากมาก เพราะหนังสือที่สอนวาดการ์ตูนอย่างละเอียดถูกต้องตามหลักวิชาการมีน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลย ซึ่ทางทีมงานจะต้องค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเองทั้งสิ้น

216 บาท
216 บาท

ภาพน่ารักวาดง่ายๆ สไตล์ญี่ปุ่น

ภาพน่ารักวาดง่ายๆ สไตล์ญี่ปุ่น
ภาพน่ารักวาดง่ายๆ สไตล์ญี่ปุ่น

Kimochi ga Tsutawaru! Chokotto Irasuto & Tegakimochi ga Kakeru Hon

ISBN : 9786160827916
โดย : Yumi Yonemaru
แปล : จินตนา เวชสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 136 หน้า / สี่สีในเล่ม

ถ่ายทอดความรู้สึกได้ง่ายๆ ด้วยปากกาลูกลื่น ให้คุณวาด & เขียนตัวอักษรน่ารัก กระจุ๋มกระจิ๋มได้ด้วยตัวเอง
134 บาท
134 บาท

สนุกสุขเส้น

สนุกสุขเส้น
สนุกสุขเส้น

ISBN : 8858720702689
โดย : สำนักพิมพ์ไดฟุกุ
แปล : -
สำนักพิมพ์ : ไดฟุกุ
อื่นๆ : 18.4 x 26 ซ.ม. / 116 หน้า

สนุกสุขเส้น

"สนุกสุขเส้น" เล่นได้ทุกวัยในครอบครัวตั้งแต่ "วัยขีดเขี่ย" เริ่มจับสีเทียนเขียนผนังเปลี่ยนจินตนาการสร้างสรรค์มาไว้บนกระดาษ ส้รางวินัยทางอ้อม พร้อมพัฒนาสมอง ด้วยความสนุก อบอุ่น ผ่อนคลาย

179 บาท
179 บาท

วาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ฉบับปรับปรุง)

วาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ฉบับปรับปรุง)
วาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ฉบับปรับปรุง)

ISBN : 9786165129961
โดย : วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
สำนักพิมพ์ : วิจิตรศิลป์
อื่นๆ : 159 หน้า

เพื่อการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา

วาดเส้นมัณฑนศิลป์เล่มนี้เสมือนคู่มือที่มุ่งเน้นพื้นฐานและขั้นตอนการปฏิบัติ อธิบายแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

216 บาท
216 บาท

วาดฉากแบบมืออาชีพ เล่ม 01

วาดฉากแบบมืออาชีพ เล่ม 01
วาดฉากแบบมืออาชีพ เล่ม 01

Master Artist Series • เสริมทักษะการวาดรูปขั้นสูง
Pers Juku

ผู้เขียน : Shiina Misako
แปล : ธีรินทร์ อังค์ไพโรจน์
สำนักพิมพ์ : Hobby Japan / DEXPRESS PUBLISHING
อื่นๆ : 25.6 x 19.0 ซม. / 128 หน้า / กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ 2 สี

เพิ่มทักษะในการวาดภาพอย่างรวดเร็ว!
หนังสือสอนการวาดเปอร์สเปคทีฟที่อ่านง่ายที่สุด
สามารถใช้วาดภาพได้ทุกรูปแบบ จะเป็นนักวาดการ์ตูน
สถาปนิก มัณฑนากร ศิลปิน ฯลฯ ก็สามารถในไปใช้ได้จริง

ภายในเล่มประกอบด้วย

251 บาท
251 บาท

Back to School: Fisher-Price Rain Forest Friends: ลากเส้นต่อจุด

Back to School: Fisher-Price Rain Forest Friends: ลากเส้นต่อจุด
Back to School: Fisher-Price Rain Forest Friends: ลากเส้นต่อจุด

อื่นๆ : 16  หน้า 

เพื่อนสัตว์ป่าจาก Fisher-Price ชวนน้องๆ สนุกไปกับ “เกมลากเส้นต่อจุด” ที่จะช่วยฝึกบังคับกล้ามเนื้อมือ และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านภาพประกอบสีสันสดใส รับรองเก่งแน่นอน!

32 บาท
32 บาท

Barbie A fairy secret: เสน่ห์นางฟ้าแสนสวย Charming Angel

Barbie A fairy secret: เสน่ห์นางฟ้าแสนสวย Charming Angel
Barbie A fairy secret: เสน่ห์นางฟ้าแสนสวย Charming Angel

อื่นๆ : 16  หน้า 

ร่วมผจญภัยไปพร้อมๆ กับบาร์บี้ในเกมฝึกทักษะแสนสนุกที่จะช่วยเติมเต็มจินตนาการ พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถของน้องๆ แล้วมาประดิษฐ์หัวดินสอเทพธิดาแสนสวยกันเถอะ!

32 บาท
32 บาท

Lilo & StitcH Aloha มาระบายสีกันเถอะ

Lilo & StitcH Aloha มาระบายสีกันเถอะ
Lilo & StitcH Aloha มาระบายสีกันเถอะ

อื่นๆ : 16  หน้า 

สองคู่หูสุดซ่า ลิโล & สติทช์ พกพาความสนุกมาเต็มพิกัดกในสมุดภาพระบายสี พร้อมของแถมสุดเจ๋ง ตุ๊กตากระดาษแสนน่ารัก 3 แบบ 3 ลาย มาสนุกกันเลย!!!

32 บาท
32 บาท

การวาดภาพฉบับสมบูรณ์ The Complete Book of Drawing

การวาดภาพฉบับสมบูรณ์ The Complete Book of Drawing
การวาดภาพฉบับสมบูรณ์ The Complete Book of Drawing

The Complete Book of Drawing

โดย : โฆเซ่ เอ็ม ปาร-ราม่อน (Jose M. Parramon)
แปลและเรียบเรียง : นิวิต หะนนท์ ว.ศ.,กศ.บ.
สำนักพิมพ์ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
อื่นๆ : 196 หน้า

โฆเซ่ เอ็ม ปาร-ราม่อน เป็นจิตกรและครูศิลปะชาวสเปนที่มีชื่อเสียงระดับโลก เขาเขียนหนังสือไว้แล้วมากกว่ายี่สิบสี่เล่มเกี่ยวกับการวาด และการเขียนภาพระบายสี แปลเป็นภาษาต่างๆไปแล้วแปดภาษาทั่วโลก

315 บาท
315 บาท

Drawing & Sketching Basic ฉบับเบสิก สำหรับเริ่มต้นวาดการ์ตูน

Drawing & Sketching Basic ฉบับเบสิก สำหรับเริ่มต้นวาดการ์ตูน
Drawing & Sketching Basic ฉบับเบสิก สำหรับเริ่มต้นวาดการ์ตูน

โดย : C•C Club
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
อื่นๆ : 288 หน้า

สอนการวาดการ์ตูนตั้งแต่เริ่มต้น
เนื้อหาทันสมัย ครบถ้วนจนได้รับเลือก
ให้ใช้เป็นสื่อการสอนในสถานศึกษา!!

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณเข้าสู่โลกของการวาดการ์ตูน
ช่วยเพิ่มทักษะและฝีมือจนเก่ง ด้วยการสอบแบบ
Step by Step ไม่มีพื้นฐานก็วาดจนเก่งได้...!!

260 บาท
260 บาท

Drawing & Sketching ปูพื้นฐานวาดการ์ตูน ฉบับสมบูรณ์ !!

Drawing & Sketching ปูพื้นฐานวาดการ์ตูน ฉบับสมบูรณ์ !!
Drawing & Sketching ปูพื้นฐานวาดการ์ตูน ฉบับสมบูรณ์ !!

โดย : C•C Club
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
อื่นๆ : 240 หน้า

พื้นฐานการวาดการ์ตูน Character ที่ทันสมัย ครบถ้วน จนได้รับเลือกให้ใช้เป็นสื่อการสอนในสถานศึกษา!!

  • อธิบายทุกขั้นตอนโดยละเอียดแบบ Step by Step
  • ช่วยให้การวาด Character กลายเป็นเรื่องง่ายๆ
  • ภาพประกอบเนื้อหาชัดเจน ครบถ้วนทุกขั้นตอน
  • เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย ช่วยเพิ่มทักษะการวาดให้เก่งเร็วขึ้น
  • ครอบคลุมทุกพื้นฐานและเทคนิคการวาด...จัดเต็มในเล่มเดียว!!
242 บาท
242 บาท

อัศจรรย์และทุ่งหญ้าสะวันนา Wild Savannah

อัศจรรย์และทุ่งหญ้าสะวันนา Wild Savannah
อัศจรรย์และทุ่งหญ้าสะวันนา Wild Savannah

เรื่องและภาพ : Millie Marotta
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : - หน้า

แต้มสีสัน เติมชีวิตชีวา ให้พืชพรรณและสัตว์ป่าแห่งทุ่งหญ้าสะวันนา

194 บาท
194 บาท

Drawing & Sketching ฉบับวาดสาวน้อยโมเอะ

Drawing & Sketching ฉบับวาดสาวน้อยโมเอะ
Drawing & Sketching ฉบับวาดสาวน้อยโมเอะ

โดย : C•C Club
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
อื่นๆ : 240 หน้า

พื้นฐานและเทคนิคการวาดสาวน้อยโมเอะที่ทันสมัย ครบถ้วน
จนได้รับเลือกให้ใช้เป็นสื่อการสอนในสถานศึกษา!!

อธิบายทุกขั้นตอนโดยละเอียดแบบ Step by Step
พร้อมแบบฝึกท้ายบทช่วยเพิ่มทักษะให้เก่งเร็วขึ้น!!
... ไม่มีพื้นฐานก็วาดตามได้ ...
เนื้อหาอัดแน่นครบถ้วนสมบูรณ์ในเล่มเดียว!!

242 บาท
242 บาท
Syndicate content