ภาษา

Language - ภาษา

500 คำศัพท์น่ารู้ อังกฤษ จีน ไทย

พจนานุกรมภาพอังกฤษ-ไทย - Picture Dictionary

พจนานุกรมภาพอังกฤษ-ไทย - Picture Dictionary

ISBN : 9789747125399
โดย : สำราญ คำยิ่ง
ขนาด / หนัก : 213 x 291 x 9 / 360
จำนวนหน้า : 114 หน้า
ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม

พจนานุกรมภาพ (Picture Dictionary) เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ใช้ภาษาอังกฤษในหน้าที่การงาน ครู-อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ และผู้สนใจทั่วไปทั้งหลายจะได้ใช้คำภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสรรพสิ่งนั้นๆ

144 บาท
144 บาท

คำศัพท์ภาษาจีน 1000 คำ ที่ความรู้จัก

คำศัพท์ภาษาจีน 1000 คำ ที่ความรู้จัก
149 บาท
149 บาท

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 1000 คำ ที่ควรรู้จัก

แรกเริ่มเรียนรู้ พจนานุกรม อังกฤษ - ไทย

เรียน Grammar ให้รู้..ไม่ใช่งูๆ..ปลาๆ.. - 2

เรียน Grammar ให้รู้..ไม่ใช่งูๆ..ปลาๆ.. - 2

ISBN : 9789749297209
โดย : ผศ.ดร. พนิตนาฏ ชูฤกษ์
อื่นๆ : 206 หน้า

149 บาท
149 บาท

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด

โดย : ศ.ดร.วิทย์ เที่ยงบุญธรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
อื่นๆ : 1043 หน้า

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับนี้ได้รวบรวมศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้อย่างกว้างขวางทุกวงการ รวมทั้งคำใหม่ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเหมาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นคู่มือในการค้นคว้า อ้างอิง สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจใฝ่รู้ภาษาอังกฤษทุกคน 

149 บาท
149 บาท
Syndicate content