ภาษา

Language - ภาษา

ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง เล่มเดียวเที่ยวรอบโลก

ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง เล่มเดียวเที่ยวรอบโลก

รู้ภาษาอังกฤษ สื่อสารได้ เข้าใจวัฒนธรรม ปลอดภัยทุกทวีป

ISBN : 9786167013213

ผู้เขียน : ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว

269 บาท
269 บาท

ฝึก เขียน อ่าน พูด เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ฝึก เขียน อ่าน พูด เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ISBN : 9786167276465

ผู้เขียน : O2

สำนักพิมพ์ : Mini bear

อื่นๆ : 184 หน้า

140 บาท
140 บาท

ซารางเฮโย พูดจาภาษาเกาหลีลัดทันใจ

ซารางเฮโย พูดจาภาษาเกาหลีลัดทันใจ

บทสนทนาสำเร็จรูปพร้อมใช้ได้เลย คนที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน ก็สามารถนำไปใช้พูดได้อย่างถูกต้องและทันใจ

ISBN : 9786167369099

ผู้เขียน : ภัทรา คิม

สำนักพิมพ์ : Book Caff สำนักพิมพ์

อื่นๆ : 192 หน้า

บทสนทนาภายในเล่มประกอบไปด้วยกว่าหกสิบสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่การทักทาย การถามสารทุกข์สุกดิบ การถามอายุ อาชีพ ครอบครัว ความเจ็บป่วย การเดินทาง ฯลฯ เรียกได้ว่า ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ที่เราพบเจอได้ในขีวิตประจำวันและการทำงาน

149 บาท
149 บาท

เร็ว ง่าย พูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น

เร็ว ง่าย พูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น

ISBN : 9786167369082

ผู้เขียน : พัชวิภา ฉายสุวรรณ์

สำนักพิมพ์ : Book Caff สำนักพิมพ์

อื่นๆ : 192 หน้า

ภายในหนังสือประกอบด้วยประโยคสนทนาหลักๆ ที่ใช้กันบ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ส่วน ได้แก่ ประโยคทักทายและบอกลา ประโยคคำถามและคำตอบ ประโยคคำสั่ง ประโยคขอร้อง ประโยคเชิญชวน และประโยคบอกเล่า

โดยเฉพาะในส่วนของประโยคคำถามและคำตอบนั้น ได้มีตัวอย่างคำตอบหลากหลายให้ผู้อ่านได้นำไปใช้ฝึกพูดฝึกตอบได้มากมาย ในสถานการณ์และความเป็นจริงที่แตกต่างกัน

149 บาท
149 บาท

แกรมม่านิดๆ ก็เขียนอังกฤษได้สบาย + CD

แกรมม่านิดๆ ก็เขียนอังกฤษได้สบาย + CD

ISBN : 9786169067405

ผู้เขียน :  อาจารย์ ดร.นิรุธ อำนวยศิลป์

สำนักพิมพ์ : ไทยเดฟ

อื่นๆ : กระดาษถนอมสายตา /  236 หน้า

221 บาท
221 บาท

เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก

เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก

ISBN : 9786160404018

ผู้เขียน : Jeong-Zi-Hye

ผู้แปล : ภัททิรา จิตต์เกษม

บรรณาธิการ : ผศ.ดร.สาลี่ เกี่ยวการค้า

เรียนรู้คำศัพท์กว่า 3,500 คำที่ใช้ได้จริง ด้วยวิธีให้รูปภาพสื่อความหมาย จะทำให้คุณอยู่ในสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างกลมกลืน ชนิดที่เรียกว่าเป็น "นักเรียนนอก" เลยละ

 

 

  •  

 

203 บาท
203 บาท

ศัพท์สำคัญและประโยคการสนทนาพื้นฐาน อังกฤษ-ญี่ปุ่น-ไทย

ศัพท์สำคัญและประโยคการสนทนาพื้นฐาน อังกฤษ-ญี่ปุ่น-ไทย

ISBN : 9786167351247

ผู้เขียน : ดร.พุทธชวินท์ ประเวศวิชญ์

สำนักพิมพ์ : แพรธรรม

อื่นๆ : กว้าง 14.9 เซนติเมตร  สูง 21.5 เซนติเมตร  / Greenread 75 แกรม

ญี่ปุ่นถือเป็นชาติที่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเป็นเวลามานานแล้ว ทุกวันนี้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับบางอาชีพ บางหน้าที่ สำหรับหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยคำศัพท์และประโยคตัวอย่าง พร้อมภาพประกอบ และมีการเพิ่มศัพท์เทียบเคียงในภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านเข้าไปด้วย ถือป็นการเพิ่มศักยภาพในภาษาเพื่อการสื่อสารให้สูงขึ้น

135 บาท
135 บาท

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน

คู่มือการใช้คำศัพท์ภาษาไทย สำหรับคนไทยยุคใหม่ทุกคน

ISBN :  9786167091204

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส

189 บาท
189 บาท

จีนใช้ ไทยยืม

จีนใช้ ไทยยืม

ISBN : 9786167080147

ผู้เขียน : นวรันต์ ภักดีคำ

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์

อื่นๆ : 224 หน้า / กระดาษปอนด์ครีม 75 แกรม พิมพ์ 1/1

152 บาท
152 บาท

พจนานุกรมภาพ 3 ภาษาพาสนุก : ไทย-อังกฤษ-จีน +MP3

พจนานุกรมภาพ 3 ภาษาพาสนุก : ไทย-อังกฤษ-จีน +MP3

ISBN : 9786160800506

ผู้แปล : อาจารย์จาง จิ้ง , สริตา ศุกลธรรม , กนิษฐ พรหมเสน

228 บาท
228 บาท

เสน่ห์ภาษาลาว

เสน่ห์ภาษาลาว

ISBN : 9789748388069

ผู้เขียน : พิษณุ จันทร์วิทัน

198 บาท
198 บาท

เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก (หมวดภาษาอังกฤษ)

ISBN : 9786160403448
โดย : Jeong Zi-Hye (เขียน) / ภัททิรา จิตต์เกษม (แปล) / ผศ.ดร.สาลี่ เกี่ยวการค้า (บรรณาธิการ)
เรียนรู้คำศัพท์กว่า 3,000 คำที่ใช้ได้จริง ด้วยวิธีให้รูปภาพสื่อความหมาย จะทำให้คุณอยู่ในสังคมที่ใช้ภาาาอังกฤษได้อย่างกลมกลืน ชนิดที่เรียกว่าเป็น นักเรียนนอก เลยละ

203 บาท
203 บาท

A to Z Fantasia - My First Lesson

A to Z Fantasia - My First Lesson

ISBN : 9789742254353

158 บาท
158 บาท

ศัพท์อังกฤษในชีวิตประจำวัน

ISBN : 9786160403417
โดย : Live ABC (เขียน) / กมล กฤปานันท์ (แปล)

347 บาท
347 บาท

เกมสนุกสอนอังกฤษ (ฟรี CD-ROM)

โดย : Jung,Jae-Hee / องอาจ ผกามาลยเทพ
สอนภาษาอังกฤษให้ลูกรักวัยเริ่มเรียนรู้ด้วยเกมแสนสนุกทั้ง 61 เกม หนังสือสอนภาษาอังกฤษด้วย การเล่นและการประดิษฐ์ สำหรับคุณแม่สมัยใหม่ใส่ใจลูกให้รักภาษาอังกฤษตั่งแต่วัยเด็ก ๐ คำศัพท์และประโยคน่ารู้ ๐ แนะนำหนังสือกันหน่อย ๐ ลงมือทำ ๐ คุยกันสักหน่อย ๐ แทร็กซีดี ๐ หลังจากเล่นเสร็จ

266 บาท
266 บาท

เรียนศัพท์อังกฤษพัฒนา EQ English Quotient หนู่บ้านอลเวง

ISBN : 9786160403035
โดย : Sean Kim / นิปัทม์ พูลทรัพย์
เริ่มต้นเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมกับ พัฒนาระดับ EQ English Quotient ไปพร้อมกัน เรียนคำศัพท์ไป พร้อมกับรูปภาพ คัดลายใอแสนสนุก กล่องคำศัพท์ คำแนะนำ ทำแล้วยืนยัน เกมศัพท์พัฒนา EQ วาดรูปเพิ่ม EQ แบบทดสอบท้ายบท คะแนนของฉัน

149 บาท
149 บาท

ล้วงคอสำนวนอเมริกัน

ISBN : 9786160402243
โดย : Ray Mills, Sim Jae-Kyoung / กนกพร ชื่นบาน
ล้วงความลับ สำนวนภาษาอังกฤษที่ชาวอเมริกันใช้ ให้คนทั่วไปที่อยากรู้ แต่ไม่กล้าไปล้วง...เราอาสาล้วงมาไว้ในมือท่านแล้ว! เหงาจัง... Do you have a friend you could set me up with? 34-24-35 ว้าว! She's got a body like a coke bottle! เลือดกำเดาไหลไม่หยุด! ก็เพราะ โอ้ว...she's so stunning! รูปไม่หล่อ แต่พ่อรวยซะอย่าง! ผมก้เลย always lure women with money. อย่านั่งสั่นขาสิลูก! เดี๋ยวใครเขาจะหาว่า Children take after their parents.

221 บาท
221 บาท

เรียนศัพท์อังกฤษพัฒนา EQ English Quotient บ้านแสนสุข

ISBN : 9786160403028
โดย : Sean Kim / นิปัทม์ พูลทรัพย์
เริ่มต้นเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมกับพัฒนาระดับ EQ English Quotient ไปพร้อมกัน เรียนคำศัพท์ไปพร้อมกับรูปภาพ คัดลายมือแสนสนุก กล่องคำศัพท์ คำแนะนำ ทำแล้วยืนยัน วาดรูปเพิ่ม EQ เกมศัพท์พัฒนา EQ แบบทดสอบท้ายบท คะแนนของฉัน

133 บาท
133 บาท

Step by Step เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ์ตูน

Step by Step เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ์ตูน

ISBN : 9786160402809
โดย : Live ABC / มนตรี เจียมจรุงยงศ์
การ์ตูนที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของคุณเปลี่ยนไป เพิ่มทักษะภาษาอังฤษแบบวันต่อวัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนสุดโปรด... มีดัชนีคำศัพท์และคำแปล พร้อมเสียงอ่านไว้มากว่า 800 คำ การ์ตูนจำลองเรื่องราวสถาณการณ์ ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อฝึกฝนให้ง่ายแบบไม่ต้องท่องจำ เผยเกร็ดความรู้ทางภาษาที่ต้อง พบเจอและใช้จริงในชีวิตประจำวัน

239 บาท
239 บาท

อิงลิชสุดมัน ฉลาดรู้เรื่องรอบโลก Around The World

ISBN : 9786160401413
โดย : Live ABC / มนตรี เจียมจรุงยงศ์

151 บาท
151 บาท
Syndicate content