ภาษา

Language - ภาษา

เจาะกำแพงภาษาอังกฤษ

เจาะกำแพงภาษาอังกฤษ

ISBN : 9786167088815
ผู้เขียน : จันทิมา น่วมศรีนวล
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
อื่นๆ : 224 หน้า

เด็กนักเรียนจะเก่งภาษาอังกฤษได้ ต้องเริ่มที่จะเรียนรู้และเข้าใจใน Gramma ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษได้ ใครที่แม่นยำ Gramma มากกว่าคนนั้นก็จะกลายเป็นคนเก่งกว่า ไปสอบแข่งขันที่ไหนก็จะผ่านการคัดเลือกไปได้ โดยไม่ยากเย็น Gramma จะเริ่มต้นจากง่าย ได้แก่ การเรียนรู้ a, an, the จนถึงการเรียนรู้เรื่อง Tenses ที่ถือว่าเป็นหัวใจของภาษาอังกฤษเลยทีเดียว

149 บาท
149 บาท

เริ่มต้นฝึกพูดภาษาอังกฤษ (ให้คล่องภายใน 1 เดือน)

เริ่มต้นฝึกพูดภาษาอังกฤษ (ให้คล่องภายใน 1 เดือน)

ISBN : 9786167276564

ผู้เขียน : G+

สำนักพิมพ์ : Mini bear

อื่นๆ : 294 หน้า

198 บาท
198 บาท

ติวเด็กหลังห้องให้คล่อง Grammar

ติวเด็กหลังห้องให้คล่อง Grammar

ISBN : 9786167276601

ผู้เขียน : Grammary

สำนักพิมพ์ : Mini bear

อื่นๆ : 168 หน้า

140 บาท
140 บาท

Thai-English ภาพศัพท์ฉบับการ์ตูน

Thai-English ภาพศัพท์ฉบับการ์ตูน

ISBN : 9786167088730

ผู้เขียน : กัญญาณัฐ วิญญู

สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร

อื่นๆ : 192 หน้า

ศัพท์หมวดภาษาอังกฤษ ภาคการ์ตูน  เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษรวมทุกหมวด เช่น ครอบครัว ยานพาหนะ ผัก ผลไม้ อาหาร ธรรมชาติ สุขภาพ สิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น ฯลฯ  สามารถนำไปใช้อ้างอิง เป็นพจนานุกรมสำหรับเด็ก เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ห้องสมุด ทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

135 บาท
135 บาท

Fan with PHONICS. สนุกสนานกับการอ่านออกเสียงให้สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา

Fan with PHONICS. สนุกสนานกับการอ่านออกเสียงให้สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา

ISBN : 9786167369105

ผู้เขียน : นันทนา โอซาว่า

สำนักพิมพ์ : Book Caff สำนักพิมพ์

อื่นๆ : 112 หน้า

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจกับการออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องด้วยการเรียนรู้ตามหลัก “Phonics” โดยสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ พร้อมมีซีดีเสียงที่ออกเสียงอย่างถูกต้องโดยเจ้าของภาษามาประกอบการฝึกฝนประกอบไปด้วยกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

131 บาท
131 บาท

สำนวนชวนมึน

สำนวนชวนมึน

ISBN : 9786167088716
ผู้เขียน : ศิริณา เภาเอี่ยม
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
อื่นๆ : 160 หน้า

122 บาท
122 บาท

ศัพท์นับล้าน ผ่าน 1 คลิก

ศัพท์นับล้าน ผ่าน 1 คลิก

ISBN : 9786162340031
ผู้เขียน : สมิตา หมวดทอง (ครูนุ้ย) , พิมพรรณ อยู่พูล (ครูจ๋า)
สำนักพิมพ์ : Feelgood
อื่นๆ : กระดาษถนอมสายตา / 144 หน้า

131 บาท
131 บาท

ทบทวนภาษาอังกฤษ เรื่องง่ายๆไม่ต้องง้อติวเตอร์

ทบทวนภาษาอังกฤษ เรื่องง่ายๆไม่ต้องง้อติวเตอร์

ISBN : 9786167369112
ผู้เขียน : B-TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff สำนักพิมพ์
อื่นๆ : 224 หน้า

หนังสือ “ทบทวนภาษาอังกฤษ เรื่องง่ายๆ ไม่ต้องง้อติวเตอร์” ประกอบไปด้วยการทบทวนภาษาอังกฤษดังนี้

• ทบทวนตัวอักษรและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
• ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
• ทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
• ทบทวนบทสนทนาภาษาอังกฤษ

158 บาท
158 บาท

ใครอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจยกมือขึ้น

ใครอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจยกมือขึ้น

ISBN : 9786167276595
ผู้เขียน : เปรมจิต บีท
สำนักพิมพ์ : Mini bear
อื่นๆ : 318 หน้า

“ใครอ่านภาษาอังกฤษได้ยกมือขึ้น”  เป็นหนังสือที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษให้ได้ใจความ เข้าใจความหมายของเรื่องที่อ่านได้ดี ทางสำนักพิมพ์เห็นว่า การอ่านก็เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญจึงอยากจัดทำหนังสือสักเล่มที่ให้ได้ฝึกฝนเรื่องของการอ่าน

225 บาท
225 บาท

ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง เล่มเดียวเที่ยวรอบโลก

ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง เล่มเดียวเที่ยวรอบโลก

รู้ภาษาอังกฤษ สื่อสารได้ เข้าใจวัฒนธรรม ปลอดภัยทุกทวีป

ISBN : 9786167013213

ผู้เขียน : ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว

269 บาท
269 บาท

ฝึก เขียน อ่าน พูด เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ฝึก เขียน อ่าน พูด เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ISBN : 9786167276465

ผู้เขียน : O2

สำนักพิมพ์ : Mini bear

อื่นๆ : 184 หน้า

140 บาท
140 บาท

ซารางเฮโย พูดจาภาษาเกาหลีลัดทันใจ

ซารางเฮโย พูดจาภาษาเกาหลีลัดทันใจ

บทสนทนาสำเร็จรูปพร้อมใช้ได้เลย คนที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน ก็สามารถนำไปใช้พูดได้อย่างถูกต้องและทันใจ

ISBN : 9786167369099

ผู้เขียน : ภัทรา คิม

สำนักพิมพ์ : Book Caff สำนักพิมพ์

อื่นๆ : 192 หน้า

บทสนทนาภายในเล่มประกอบไปด้วยกว่าหกสิบสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่การทักทาย การถามสารทุกข์สุกดิบ การถามอายุ อาชีพ ครอบครัว ความเจ็บป่วย การเดินทาง ฯลฯ เรียกได้ว่า ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ที่เราพบเจอได้ในขีวิตประจำวันและการทำงาน

149 บาท
149 บาท

เร็ว ง่าย พูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น

เร็ว ง่าย พูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น

ISBN : 9786167369082

ผู้เขียน : พัชวิภา ฉายสุวรรณ์

สำนักพิมพ์ : Book Caff สำนักพิมพ์

อื่นๆ : 192 หน้า

ภายในหนังสือประกอบด้วยประโยคสนทนาหลักๆ ที่ใช้กันบ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ส่วน ได้แก่ ประโยคทักทายและบอกลา ประโยคคำถามและคำตอบ ประโยคคำสั่ง ประโยคขอร้อง ประโยคเชิญชวน และประโยคบอกเล่า

โดยเฉพาะในส่วนของประโยคคำถามและคำตอบนั้น ได้มีตัวอย่างคำตอบหลากหลายให้ผู้อ่านได้นำไปใช้ฝึกพูดฝึกตอบได้มากมาย ในสถานการณ์และความเป็นจริงที่แตกต่างกัน

149 บาท
149 บาท

แกรมม่านิดๆ ก็เขียนอังกฤษได้สบาย + CD

แกรมม่านิดๆ ก็เขียนอังกฤษได้สบาย + CD

ISBN : 9786169067405

ผู้เขียน :  อาจารย์ ดร.นิรุธ อำนวยศิลป์

สำนักพิมพ์ : ไทยเดฟ

อื่นๆ : กระดาษถนอมสายตา /  236 หน้า

221 บาท
221 บาท

เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก

เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก

ISBN : 9786160404018

ผู้เขียน : Jeong-Zi-Hye

ผู้แปล : ภัททิรา จิตต์เกษม

บรรณาธิการ : ผศ.ดร.สาลี่ เกี่ยวการค้า

เรียนรู้คำศัพท์กว่า 3,500 คำที่ใช้ได้จริง ด้วยวิธีให้รูปภาพสื่อความหมาย จะทำให้คุณอยู่ในสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างกลมกลืน ชนิดที่เรียกว่าเป็น "นักเรียนนอก" เลยละ

 

 

  •  

 

203 บาท
203 บาท

ศัพท์สำคัญและประโยคการสนทนาพื้นฐาน อังกฤษ-ญี่ปุ่น-ไทย

ศัพท์สำคัญและประโยคการสนทนาพื้นฐาน อังกฤษ-ญี่ปุ่น-ไทย

ISBN : 9786167351247

ผู้เขียน : ดร.พุทธชวินท์ ประเวศวิชญ์

สำนักพิมพ์ : แพรธรรม

อื่นๆ : กว้าง 14.9 เซนติเมตร  สูง 21.5 เซนติเมตร  / Greenread 75 แกรม

ญี่ปุ่นถือเป็นชาติที่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเป็นเวลามานานแล้ว ทุกวันนี้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับบางอาชีพ บางหน้าที่ สำหรับหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยคำศัพท์และประโยคตัวอย่าง พร้อมภาพประกอบ และมีการเพิ่มศัพท์เทียบเคียงในภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านเข้าไปด้วย ถือป็นการเพิ่มศักยภาพในภาษาเพื่อการสื่อสารให้สูงขึ้น

135 บาท
135 บาท

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน

คู่มือการใช้คำศัพท์ภาษาไทย สำหรับคนไทยยุคใหม่ทุกคน

ISBN :  9786167091204

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส

189 บาท
189 บาท

จีนใช้ ไทยยืม

จีนใช้ ไทยยืม

ISBN : 9786167080147

ผู้เขียน : นวรันต์ ภักดีคำ

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์

อื่นๆ : 224 หน้า / กระดาษปอนด์ครีม 75 แกรม พิมพ์ 1/1

152 บาท
152 บาท

พจนานุกรมภาพ 3 ภาษาพาสนุก : ไทย-อังกฤษ-จีน +MP3

พจนานุกรมภาพ 3 ภาษาพาสนุก : ไทย-อังกฤษ-จีน +MP3

ISBN : 9786160800506

ผู้แปล : อาจารย์จาง จิ้ง , สริตา ศุกลธรรม , กนิษฐ พรหมเสน

228 บาท
228 บาท

เสน่ห์ภาษาลาว

เสน่ห์ภาษาลาว

ISBN : 9789748388069

ผู้เขียน : พิษณุ จันทร์วิทัน

198 บาท
198 บาท
Syndicate content