ภาษา

Language - ภาษา

หัดพูดภาษาอังกฤษกับประโยคที่ต้องใช้อยู่เสมอ

หัดพูดภาษาอังกฤษกับประโยคที่ต้องใช้อยู่เสมอ

ISBN : 9789744091673
ผู้เขียน : A.Victor / ทัศนีย์ สารการโกศล

63 บาท
63 บาท

สนทนาอังกฤษลัดทันใจ

สนทนาอังกฤษลัดทันใจ

เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมคำศัพท์ในหมวดต่างๆ

ISBN : 9789749796832
ผู้เขียน : รัตนา ไศลทอง

90 บาท
90 บาท

สนทนาภาษาอังกฤษ คู่มือเดินทางท่องเที่ยว : English Conversation

สนทนาภาษาอังกฤษ คู่มือเดินทางท่องเที่ยว : English Conversation

ISBN : 9789749194485
ผู้เขียน : ทัศนีย์ สารการโกศล / A. Victor

63 บาท
63 บาท

ภาษาอังกฤษในการเดินทาง : ENGLISH FOR TRAVELING

ภาษาอังกฤษในการเดินทาง : ENGLISH FOR TRAVELING

ISNE : 9789749796238
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ทฤษฎี

77 บาท
77 บาท

พูดอังกฤษอัตโนมัติ : AUTOMATIC ENGLISH SPEAKING

พูดอังกฤษอัตโนมัติ : AUTOMATIC ENGLISH SPEAKING

EASY SELF-STUDY - AUTOMATIC ENGLISH SPEAKING

ISBN : 9789749796399
ผู้เขียน : TORO'S PRESS CORPORATION

122 บาท
122 บาท

พูดอังกฤษสำหรับการเดินทาง - English For Traveling

พูดอังกฤษสำหรับการเดินทาง - English For Traveling

คู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ ผู้ที่ติดต่อกับชาวต่างชาติ

ISBN : 9789747824247
ผู้เขียน : นพ พรพจนา

54 บาท
54 บาท

พูดอังกฤษประจำวัน - Everyday English Conversation

พูดอังกฤษประจำวัน - Everyday English Conversation

ISBN : 9789749796283
ผู้เขียน : รัตนา ไศลทอง

54 บาท
54 บาท

พูดอังกฤษ ฉบับกระเป๋า

พูดอังกฤษ ฉบับกระเป๋า

ISBN : 9789747802399
ผู้เขียน : นาถยา กัลโยธิน

45 บาท
45 บาท

HOW TO SPEAK ENGLISH พูดอังกฤษด้วยตนเอง

HOW TO SPEAK ENGLISH พูดอังกฤษด้วยตนเอง

ISBN : 9789748705675
ผู้เขียน : นาถยา กัลโยธิน

72 บาท
72 บาท

รวบรวมคำศัพท์ ENGLISH IS FUN

รวบรวมคำศัพท์ ENGLISH IS FUN

ISBN : 9789749123683
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษดวงแก้ว

36 บาท
36 บาท

พจนานุกรมคำเหมือน+คำตรงกันข้าม : Dictionary of Synonyms Antonyms

พจนานุกรมคำเหมือน+คำตรงกันข้าม : Dictionary of Synonyms Antonyms

เรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับสูง เพื่อพัฒนาตนเอง

ISBN : 9789740675594
ผู้เขียน : พฤกษะศรี สารการโกศล / ทัศนีย์ สารการโกศล

126 บาท
126 บาท

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับนักเรียน

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับนักเรียน

ISBN : 9789747802993
ผู้เขียน : ร.ท.นิพนธ์ กาบสลับพล

36 บาท
36 บาท

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย สำหรับนักเรียน : Student's Dictionary English-Thai

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย สำหรับนักเรียน : Student's Dictionary English-Thai

ISBN : 9789749116876
ผู้เขียน : พฤกษะศรี

72 บาท
72 บาท

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ฉบับเล็ก สำหรับนักเรียน : Student's Mini Dictionary English-Thai

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ฉบับเล็ก สำหรับนักเรียน : Student's Mini Dictionary English

ISBN : 9789749203668
ผู้เขียน : พฤกษะศรี

41 บาท
41 บาท

สบายๆ สไตล์จีนกลาง : Easy Chinese

สบายๆ สไตล์จีนกลาง : Easy Chinese

ISBN : 9789749634530
ผู้เขียน : วิชัย แซ่หาน

45 บาท
45 บาท

พูดจีนกลางสำหรับการเดินทาง

พูดจีนกลางสำหรับการเดินทาง

เตรียมความพร้อมก่อน ออกเดินทาง ด้วยคู่มือฝึกพูดจีนกลางสำหรับการเดินทาง 3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย เริ่มต้นเรียนรู้บทสนทนาง่ายๆ ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

ISBN : 9789749796993
ผู้เขียน : อรวรรณ แซ่หลิ่ว

63 บาท
63 บาท

สำนวนไทยใช้ให้เป็น

สำนวนไทยใช้ให้เป็น

มรดกล้ำค่า เนื้อหาถูกต้อง เหมาะใช้งานจริง อ้างอิงในการเรียน

ISBN : 9789749796917
ผู้เขียน : ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร

81 บาท
81 บาท

หลักราชาศัพท์ (ฉบับสมบูรณ์)

หลักราชาศัพท์ (ฉบับสมบูรณ์)

ISBN : 9789749796535
ผู้เขียน : ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร

81 บาท
81 บาท

พจนานุกรมไทย 1200 สำนวนชวนคิด สุภาษิต คำพังเพยและคำอุปมาอุปไมย (ฉบับสมบูรณ์)

พจนานุกรมไทย 1200 สำนวนชวนคิด สุภาษิต คำพังเพยและคำอุปมาอุปไมย (ฉบับสมบูรณ์)

ISBN : 9789749796511
ผู้เขียน : อุทัย ไชยานนท์

72 บาท
72 บาท

พจนานุกรมภาษาไทย ประมวลศัพท์ ฉบับพกพา

พจนานุกรมภาษาไทย ประมวลศัพท์ ฉบับพกพา

ISBN : 9789749101308
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ , โรงเรียนภาษาอังกฤษดวงแก้ว

54 บาท
54 บาท
Syndicate content