ภาษา

Language - ภาษา

พูดอังกฤษ ฉบับกระเป๋า

พูดอังกฤษ ฉบับกระเป๋า

ISBN : 9789747802399
ผู้เขียน : นาถยา กัลโยธิน

45 บาท
45 บาท

HOW TO SPEAK ENGLISH พูดอังกฤษด้วยตนเอง

HOW TO SPEAK ENGLISH พูดอังกฤษด้วยตนเอง

ISBN : 9789748705675
ผู้เขียน : นาถยา กัลโยธิน

72 บาท
72 บาท

รวบรวมคำศัพท์ ENGLISH IS FUN

รวบรวมคำศัพท์ ENGLISH IS FUN

ISBN : 9789749123683
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษดวงแก้ว

36 บาท
36 บาท

พจนานุกรมคำเหมือน+คำตรงกันข้าม : Dictionary of Synonyms Antonyms

พจนานุกรมคำเหมือน+คำตรงกันข้าม : Dictionary of Synonyms Antonyms

เรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับสูง เพื่อพัฒนาตนเอง

ISBN : 9789740675594
ผู้เขียน : พฤกษะศรี สารการโกศล / ทัศนีย์ สารการโกศล

126 บาท
126 บาท

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับนักเรียน

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับนักเรียน

ISBN : 9789747802993
ผู้เขียน : ร.ท.นิพนธ์ กาบสลับพล

36 บาท
36 บาท

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย สำหรับนักเรียน : Student's Dictionary English-Thai

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย สำหรับนักเรียน : Student's Dictionary English-Thai

ISBN : 9789749116876
ผู้เขียน : พฤกษะศรี

72 บาท
72 บาท

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ฉบับเล็ก สำหรับนักเรียน : Student's Mini Dictionary English-Thai

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ฉบับเล็ก สำหรับนักเรียน : Student's Mini Dictionary English

ISBN : 9789749203668
ผู้เขียน : พฤกษะศรี

41 บาท
41 บาท

สบายๆ สไตล์จีนกลาง : Easy Chinese

สบายๆ สไตล์จีนกลาง : Easy Chinese

ISBN : 9789749634530
ผู้เขียน : วิชัย แซ่หาน

45 บาท
45 บาท

พูดจีนกลางสำหรับการเดินทาง

พูดจีนกลางสำหรับการเดินทาง

เตรียมความพร้อมก่อน ออกเดินทาง ด้วยคู่มือฝึกพูดจีนกลางสำหรับการเดินทาง 3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย เริ่มต้นเรียนรู้บทสนทนาง่ายๆ ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

ISBN : 9789749796993
ผู้เขียน : อรวรรณ แซ่หลิ่ว

63 บาท
63 บาท

สำนวนไทยใช้ให้เป็น

สำนวนไทยใช้ให้เป็น

มรดกล้ำค่า เนื้อหาถูกต้อง เหมาะใช้งานจริง อ้างอิงในการเรียน

ISBN : 9789749796917
ผู้เขียน : ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร

81 บาท
81 บาท

หลักราชาศัพท์ (ฉบับสมบูรณ์)

หลักราชาศัพท์ (ฉบับสมบูรณ์)

ISBN : 9789749796535
ผู้เขียน : ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร

81 บาท
81 บาท

พจนานุกรมไทย 1200 สำนวนชวนคิด สุภาษิต คำพังเพยและคำอุปมาอุปไมย (ฉบับสมบูรณ์)

พจนานุกรมไทย 1200 สำนวนชวนคิด สุภาษิต คำพังเพยและคำอุปมาอุปไมย (ฉบับสมบูรณ์)

ISBN : 9789749796511
ผู้เขียน : อุทัย ไชยานนท์

72 บาท
72 บาท

พจนานุกรมภาษาไทย ประมวลศัพท์ ฉบับพกพา

พจนานุกรมภาษาไทย ประมวลศัพท์ ฉบับพกพา

ISBN : 9789749101308
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ , โรงเรียนภาษาอังกฤษดวงแก้ว

54 บาท
54 บาท

ญี่ปุ่น เรียนเองได้ ง่ายนิดเดียว + MP3

ญี่ปุ่น เรียนเองได้ ง่ายนิดเดียว + MP3

หากคุณสนใจเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น กำลังมองหาหนังสือสอนไวยากรณ์ และสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่ถูกใจ ได้ผลจริง

ISBN : 9786167105222
ผู้เขียน : นพพิชญ์ ประหวั่น

144 บาท
144 บาท

พูดญี่ปุ่น มั่นใจ + CD

พูดญี่ปุ่น มั่นใจ + CD

ฟังชัด พูดคล่อง ถูกต้อง เป็นธรรมชาติ เสียงชาวญี่ปุ่น โดย อาจารย์โนะริโกะ มากิ, อาจารย์โคะยะม่า ฮิโรกิ

ISBN : 9786167105017
ผู้เขียน : รินนภา เอนกพัฒนกิจ

117 บาท
117 บาท

พูดญี่ปุ่นประจำวัน + MP3

พูดญี่ปุ่นประจำวัน + MP3

พูดญี่ปุ่นอย่างคนญี่ปุ่น คู่มือสนทนาที่ไม่ใช่แค่ฝึกสนทนาเท่านั้น

ISBN : 9786167105024
ผู้เขียน : อลีน เฉลิมชัยกิจ

90 บาท
90 บาท

พูดญี่ปุ่นฉบับกระเป๋า

พูดญี่ปุ่นฉบับกระเป๋า

เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง รูปเล่มกะทัดรัดพกพาสะดวกพร้อมตัวอย่างประโยคที่สามารถพูดได้ในทุกสถานการณ์...

ISBN : 9789749796924
ผู้เขียน : บก. อลีน เฉลิมชัยกิจ

54 บาท
54 บาท

พูดญี่ปุ่น คล่องไว ได้ถูกต้อง + CD

พูดญี่ปุ่น คล่องไว ได้ถูกต้อง + CD

สำหรับผู้เริ่มเรียนและผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาแบบเร่งรัด คำศัพท์และแบบฝึกหัดท้ายบท เสริมความชำนาญ

ISBN : 9789749796887
ผู้เขียน : ยูจิโร อิวากิ

261 บาท
261 บาท

คันจิน่าจำ ระดับ 4 + โปสเตอร์

คันจิน่าจำ ระดับ 4 + โปสเตอร์

ISBN : 9789749796665
ผู้เขียน : อ. มากิ โนริโกะ / อ. กนกพร วงศ์สรรคกร

108 บาท
108 บาท

พื้นฐานญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มเรียน + CD

พื้นฐานญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มเรียน + CD

เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองให้สนุก ให้คุณเก่งภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจ

ISBN : 9786167105086
ผู้เขียน : บก. อลีน เฉลิมชัยกิจ / บก. กาญจน์ชัย ใบบัว

171 บาท
171 บาท
Syndicate content